Concursuri pentru ocuparea funcţiilor de consilier şi asistent medical

 

Primăria Comunei Brăhășești organizează concursuri de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul  Compartimentului Asistență socială şi a funcției contractuale vacante de asistent medical comunitar, studii PL.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

– consilier – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție de minimum 1 an;

– asistent medical – studii de specialitate – asistent medical generalist/școală postliceală sanitară; cunoștințe de operare pe calculator – nivel minim; certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., adeverință că poate participa la concurs emisă de O.A.M.G.M.A.M.R., aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Galați (dacă este cazul) pentru CIM sau voluntariat; vechime în specialitatea calificării necesare exercitării funcției contractuale – 6 ani.

Concursurile se vor desfăşura după următorul calendar:

1.Perioada de depunere a dosarelor

– 26 octombrie – 15 noiembrie 2021, inclusiv, pentru consilier;

– 27 octombrie – 9 noiembrie 2021, inclusiv, pentru asistent medical.

2.Data şi ora probei scrise

– 26 noiembrie 2021, ora 10 – consilier;

– 17 noiembrie 2021, ora 11 – asistent medical.

3.Susținerea interviului

– În termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise – consilier;

– În termen de maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în cazul în care nu va fi susținut în aceeași zi, cu acordul candidaților – asistent medical.

Relații suplimentare puteţi obţine la sediul Primăriei Brăhășești, jud. Galați. Tel. 0236.867.605.