Şedinţă de îndată a Consiliului local

 

Astăzi, 2 noiembrie 2021, de la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinţei ordinare din 28.10.2021.

2.  Proiect de hotărâre nr. 156/02.11.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci precum și numirea administratorului societăţii.

3. Proiect de hotărâre nr. 142/21.10.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spaţiilor Verzi Tecuci SRL.