Structura anului şcolar 2021 – 2022

 

Ministerul Educaţiei a actualizat vineri, 5 noiembrie 2021, Structura anului școlar 2021 – 2022. În stabilirea noii structuri au fost luate în considerare propunerile Consiliului Național al Elevilor.

Anul școlar 2021 – 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni).

Semestrul I (13 septembrie 2021 – 14 ianuarie 2022) este structurat astfel:

– 13 septembrie – 22 octombrie 2021 – cursuri;

– 8 noiembrie – 23 decembrie 2021 – cursuri;

– 3 – 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal) – cursuri;

– 10 – 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul preșcolar și primar) – cursuri.

Semestrul II (17 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022) este structurat astfel:

– 17 ianuarie – 14 aprilie 2022 – cursuri;

– 2 mai – 10 iunie 2022 – cursuri.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

– 23 octombrie – 7 noiembrie 2021: vacanță pentru elevii din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal;

– 24 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022 – vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal;

– 24 decembrie 2021 – 6 ianuarie 2022 – vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul preșcolar și primar;

– 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022 – vacanța de primăvară;

– 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

 Prin excepție de la prevederile menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Actuala structură a fost publicată în Monitorul Oficial în 5 noiembrie, dată la care a şi intrat în vigoare.