Şedinţa ordinară a Consiliului local pe luna noiembrie

 

Joi, 25 noiembrie 2021, de la ora 16, Consiliul local este convocat în şedinţă ordinară la Sala Studio a Casei de cultură Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 18.11.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 160/15.11.2021 privind aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public/privat al Municipiului Tecuci.

3. Proiect de hotărâre nr. 161/16.11.2021 privind completarea HCL nr. 153/29.08.2018 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al UAT Municipiul Tecuci.

4. Proiect de hotărâre nr. 162/17.11.2021 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2022.

5. Proiect de hotărâre nr. 163/17.11.2021 privind aprobarea modului de calcul al chiriilor aferente locuințelor realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineret destinate închirierii.

6. Proiect de hotărâre nr. 164/17.11.2021 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci.

7. Proiect de hotărâre nr. 165/18.11.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 174 din 29.12.2016.

8. Proiect de hotărâre nr. 168/18.11.2021 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2022 – 2023.

Informări, interpelări, petiții.