Pieţe Prest TEC va avea o nouă organigramă. Posturi vacante

 

Prin HCL nr. 104 august 2021 s-a aprobat modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Societăţii Piete Prest TEC SRL Tecuci. Hotărârea venea după ce în luna iunie din acest an s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al societăţii, iar mai apoi, în luna iulie, s-a aprobat delegarea gestiunii Serviciului Public de Administrare a Cimitirului Municipal la Societatea Pieţe Prest TEC SRL Tecuci.

În şedinţa Consiliului local programată astăzi, 14 decembrie, consilierii sunt solicitaţi să aprobe Organigrama, Statul de funcţii şi noua grilă de salarizare la Societatea Pieţe Prest TEC SRL, cu începere de la 1 ianuarie 2022.

După desfiinţarea mai multor servicii, birouri şi compartimente, noua structură va fi formată din Serviciul administrare întreţinere şi Direcţia financiară resurse umane, aceasta din urmă subordonată direct directorului general.

Serviciul de administrare şi întreţinere va avea în subordine Biroul administrativ, cu compartimentele întreţinere, pază, taxatori şi Biroul servicii funerare, cu compartimentele înhumări, respectiv monumente funerare.

Societatea va avea 72 de angajaţi, inclusiv directorii general şi executiv, personal distribuit conform organigramei. Rămân vacante: 1 post inspector resurse umane, PSI şi inspecţia muncii – Direcţia financiară; 1 şef serviciu – Serviciul administrare şi întreţinere; 1 funcţionar administrativ – Biroul administrativ; 2 posturi administrator, 3 îngrijitori, 1 muncitor calificat – Biroul întreţinere; 1 paznic – Compartiment pază; 1 gropar – Compartiment înhumări; 1 mozaicar, 1 muncitor necalificat zidărie – Compartiment monumente funerare.