Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Miercuri, 22 decembrie 2021, de la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară la Sala Studio a Casei de cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 25.11.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 175/09.12.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2021.

3. Proiect de hotărâre nr. 170/26.11.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022.

4. Proiect de hotărâre nr. 176/09.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci.

5. Proiect de hotărâre nr. 172/07.12.2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci.

6. Proiect de hotărâre nr. 183/16.12.2021 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2022.

7. Proiect de hotărâre nr. 157/02.11.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construire grup sanitar la Galeriile de artă Gheorghe Petrașcu”, municipiul Tecuci, județul Galați.

8. Proiect de hotărâre nr. 192/16.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare Hala str. 1 Decembrie 1918 nr. 156”, municipiul Tecuci, județul Galați.

9. Proiect de hotărâre nr. 182/14.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil P+3E cu destinația de prestări servicii, sediu firmă, locuințe de serviciu și branșamente, racorduri la rețelele de utilități publice – strada 1 Decembrie 1918, nr. 48.

10. Proiect de hotărâre nr. 181/10.12.2021 privind aprobarea Planului local de acțiune și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre nr. 180/10.12.2021 privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2022.

12. Proiect de hotărâre nr. 169/25.11.2021 privind indexarea tarifului de distanță (pornire) maximal pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi, pe timp de zi și de noapte.

13. Proiect de hotărâre nr. 184/16.12.2021 privind darea în folosință gratuită Secției de Pompieri Tecuci din cadrul Inspectoratului Pentru Situații de Urgență a Județului Galați a unor spații situate în Municipiul Tecuci.

14. Proiect de hotărâre nr. 189/16.12.2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru încheierea unui contract de sponsorizare între SC Furtuntec SRL și Spitalul Municipal „Anton Cincu” având ca obiect lucrări de modernizare, igienizare și dotări, destinate Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci.

15. Proiect de hotărâre nr. 188/16.12.2021 privind însușirea rapoartelor de evaluare și aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci respectiv SC Kligor SRL.

16. Proiect de hotărâre nr. 190/16.12.2021 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință convenabilă în anul 2022.

17. Proiect de hotărâre nr. 187/16.12.2021 privind aprobarea unui schimb locuință convenabilă.

18. Proiect de hotărâre nr. 185/16.12.2021 privind aprobarea unui schimb locuințe sociale.

19. Proiect de hotărâre nr. 186/16.12.2021 privind modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de  salubrizare. 

Informări, interpelări, petiții.

 

You cannot copy content of this page