O inițiativă cât se poate de frumoasă, Aleea Culturii Naționale!

 

Și în acest an, la fel ca în precedenții, la Tecuci s-a sărbătorit cu mult fast Ziua Culturii Naționale. Dacă despre diferitele evenimente desfășurate în municipiu am mai scris, venim acum cu un fapt deosebit realizat de Casa de cultură. Începând cu ziua de 14 ianuarie 2021, copacii din zona Aleii Personalităților, și nu numai, au fost frumos împodobiți cu pliante de mărimi mari, cu citate din și despre Eminescu, dar și altele legate de țară, aparținând unor mari poeți, scriitori sau alți oameni de adevărată cultură.

 Din cele 22 de pliante, dacă le-am numărat eu bine, am plecat cu prima vizionare a pliantului intitulat „Veneția – Ziua Culturii”, apoi versuri din poezia lui Costachi Conachi „Omule, slabă ființă”, după care urmează tecuceanul nostru, prozatorul Calistrat Hogaș cu citate din nemuritoarele lui „Drumuri de munte”. Urmează o sculptură realizată de regretatul artist plastic tecucean Dan Mateescu intitulată „Fluid”, urmat de un alt scriitor tecucean  Ovid Caledoniu prezentând un fragment din poezia „Vultur pe creste”.  Marele nostru Constantin Brâncuși este și el prezent cu sculptura „Domnișoara Pogany”. Ioanid Romanescu ne amintește de poezia „Bătrânii”.

De la Ion Petrovici, am reținut citate din „Întoarcerea la metafizică” în timp ce Ștefan Petică ne reamintește faptul că „Amurgul are azi sclipiri de mătase”.

 Nichita Stănescu este și el prezent cu fragmente din poezia „Spune-mi”, iar Hortensia Papadat Bengescu cu fragmente din „Fecioarele despletite”. Nicolae Iorga este prezent cu un citat din „Istoria lui Mihai Viteazu”, iar  Cezar Ivănescu ne aduce aminte de „Agamemnon”. Nu putea lipsi de aici regretatul poet tecucean Dionisie Duma, prezent cu o strofă din memorabila poezie „Poeții”. Radu Gyr este și el prezent cu o strofă din poezia „De la Prut până la Don”. Marele Mircea Eliade apare cu un citat din revista „Vremea”, iar Eugene Ionesco cu „Note și contranote”. Nichifor Crainic ne amintește de „Țara de peste veac”, iar Ion Luca Caragiale cu lucrarea „Semnul”. Vasile Voiculescu este și el prezent cu fragmente din „Trec vremurile”, iar Alexandru Mironescu ne amintește de „Calea inimii”.

În final, nu putem decât să felicităm Casa de cultură pentru această frumoasă inițiativa, cât și pentru toate activitățile derulate cu ocazia Zilei Culturii Naționale!

 

Iancu Aizic

 

 

error: Content is protected !!