Prima ședință ordinară a Consiliului local din acest an

 

Joi, 27 ianuarie 2022, ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de cultură Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 20.01.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 02 /13.01.2022 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (februarie 2022-aprilie 2022).

3. Proiect de hotărâre nr. 01/04.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2022.

4. Proiect de hotărâre nr. 09/18.01.2022 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul IV -2021.

5. Proiect de hotărâre nr. 07/18.01.2022 privind modificarea Art. 1 la HCL nr. 60/25.06.2020 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci, județul Galați”.

6. Proiect de hotărâre nr. 08/18.01.2022 privind modificarea Art. 1 și Art. 2 din HCL nr. 61/25.06.2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B.

7. Proiect de hotărâre nr. 06/ 17.01.2022 privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, Județul Galați”.

8. Proiect de hotărâre nr. 14/20.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2022-2023.

9. Proiect de hotărâre nr. 12/19.01.2022 privind completarea HCL nr. 159/25.11.2021 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al UAT Municipiul Tecuci.

10. Proiect de hotărâre nr. 182/ 14.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil P+3E cu destinația de prestări servicii, sediu firmă, locuințe de serviciu și branșamente, racorduri la rețelele de utilități publice – Str. 1 Decembrie 1918, nr. 48.

11. Proiect de hotărâre nr.05/17.01.2022 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul „Reabilitare și extindere iluminat public Parc Regina Elisabeta Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

12. Informări, interpelări, petiții.