Concursuri pentru ocuparea funcțiilor de referent și consilier

 

Primăria Brăhășești organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de referent, clasa III, grad superior, Compartiment Asistență socială.

Condiţii de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat marți, 1 februarie 2022. Proba scrisă va avea loc în data de 3 martie 2022, ora 10.

Relații suplimentare puteți obține la tel. 0236.867.605.

Anunț concurs referent.

Primăria Poiana organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de referent, clasa III, grad principal, Serviciul public de Asistență socială.

Condiţii de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat marți, 1 februarie 2022. Proba scrisă va avea loc în data de 3 martie 2022, ora 10.

Relații suplimentare la tel. 0236.867.447.

Anunț concurs referent.

Primăria Movileni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment Asistență socială, autoritate tutelară și stare civilă.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an; cunoştinţe operare pe calculator nivel de bază, dovedite cu documente justificative emise în condiţiile legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat miercuri, 2 februarie 2022. Proba scrisă va avea loc în data de 3 martie 2022, ora 10.

Relații suplimentare la tel. 0236.823.002.

Anunț concurs consilier.

 

You cannot copy content of this page