ITM Galați la bilanț: 67 accidente de muncă. Cinci persoane au decedat

 

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Galați în domeniul securității și sănătății în muncă în anul 2021

În cursul anului 2021 inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control în domeniul securității și sănătății în muncă au efectuat 1349 controale. Au constatat abateri de la respectarea legislaţiei în vigoare pentru care s-au aplicat un număr de 1.544 sancţiuni contravenţionale, dintre care 79 amenzi în valoare de 316.500 RON.

Totodată, s-a dispus oprirea din funcţionare a 5 echipamente de muncă care nu erau în conformitate cu cerinţele legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi nu prezenta siguranţă în exploatare, precum şi 5 sistări activitate.

Măsurile stabilite prin actele de control şi prin procesele verbale de cercetare a accidentelor sunt consemnate în baza de date existenta la nivelul inspectoratului. Acestea sunt urmărite permanent prin raportările şi informările pe care unităţile le transmit la termenele stabilite cât şi prin verificările efectuate la agenţii economici.

În domeniul supravegherii pieței au fost efectuate 71 controale. Au fost verificate 802 de produse din următoarele categorii: măști protecție respiratorie, trotinete electrice, motoferăstraie, mașini de deszăpezit, mănuși pentru protecție chimică, mașini de tăiat piatră, asfalt și beton, mașini agricole, articole pirotehnice dar şi alte categorii de produse reglementate de directivele și regulamentele din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii. În timpul controalelor au fost verificate: conţinutul declaraţiei de conformitate, instrucţiunile de întreţinere şi utilizare în limba română, conţinutul documentaţiei tehnice (unde a fost cazul), aplicarea corectă a marcajului de conformitate CE precum și limitarea la zgomot şi limitarea emisiilor de noxe.

În anul 2021 au fost eliberate 53 certificate constatatoare (autorizare funcționare SSM) și au fost înregistrate 5 autorizaţii – 4 pentru utilizare de produse pentru protecţia plantelor din categoriile T si T+ și 1 certificat de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor din categoriile T și T+.

În același an, s-au acordat 5 reînnoiri de avize pentru spaţii de depozitare a muniţiilor și s-au eliberat 6 avize noi, s-au eliberat autorizații și acordat vize anuale pentru 23 autorizaţii pentru deţinerea şi prepararea de materii explozive din grupele II, III şi IV, pentru transportul de materii explozive din grupele I, II, III şi IV şi de articole pirotehnice din categoria F1, F2, F3, F4, T1 şi T2, pentru folosirea de materii explozive din grupele I, II, III şi IV şi de articole pirotehnice din categoria F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, pentru deținere și comercializare articole pirotehnice categoria F1 și P1.

Tot în 2021, s-a eliberat 1 autorizație pentru transport și folosire materii explozive (rachete antigrindină) și s-a eliberat 1 autorizație depozitare pentru 2 depozite de materii explozive (rachete antigrindină). Au fost înregistrate 97 notificări pentru substanțe și preparate chimice periculoase; au fost înregistrate 13 notificări pentru agenți biologici și 575 de înștiințări conform OUG nr. 96/2003 actualizată privind protecția maternității la locurile de muncă.

Au fost comunicate 34 de declarații prealabile privind șantierele temporare sau mobile de pe raza județului Galați.

În unităţile din judeţul Galaţi s-au înregistrat un număr de 67 accidente în urma cărora au rezultat 70 accidentaţi, din care 5 au decedat.

 

Laurenţiu Asaftei
Inspector Şef

Carmen Păunica Corodeanu
Inspector

You cannot copy content of this page