Final de proiect Erasmus+ la Umbrărești

 

Şcoala Gimnazială „Sf. Stelian” Umbrărești-Deal a finalizat luni, 31 ianuarie 2022, proiectul Erasmus „Let’s work safely on the Internet!” – 2019-1-RO01-KA101-062846. Evenimentul a fost marcat oficial printr-o conferinţă de încheiere, care s-a desfășurat online, pe platforma Google Meet. La conferință au participat cadre didactice din școală, profesori colaboratori din județ și din Republica Moldova. 

Proiectul a fost implementat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene (Acţiunea Cheie 1 – proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare), în perioada 1 iunie 2019 – 31 ianuarie 2022. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat modernizarea actului educaţional prin integrarea tehnologiei în activităţile sale formale şi non-formale. Obiectivele specifice propuse au vizat dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de integrare a metodelor și mijloacelor TIC în actul educaţional şi extinderea către spaţii virtuale de învăţare şi dobândirea de către cadrele didactice de competenţe pentru a asigura utilizarea în siguranţă a mediilor digitale de către elevi. 

Un număr de șase cadre didactice din învăţământul preșcolar, primar şi gimnazial au participat în perioada 12 – 16 iulie 2021 la programul de formare „ICT for Teaching and Learning”, organizat în parteneriat cu organizația gazdă Sistema Practices s.l. (Esmovia) din Valencia, Spania, pe baza căruia au derulat activităţi menite să conducă la îndeplinirea obiectivelor propuse. În urma participării la programul de formare din cadrul proiectului, metodele de predare-învăţare şi evaluare, precum şi activităţile extracurriculare, au devenit mai atractive şi mai eficiente prin aplicarea mijloacelor TIC. O altă componetă a mobiltății a fost îmbunătățirea competențelor lingvistice și dezvoltarea unor noi practici de învățare și metode de predare. Astfel, s-au creat oportunități pentru dezvoltarea  unor noi activități educaționale, prin diversificarea curriculumului.  

 În perioada pandemiei, școala noastră a desfășurat activitățile educative în sistem online, astfel platformele de învăţare şi aplicaţiile aprofundate în cadrul proiectului au devenit parte integrantă din actul didactic al Şcolii Gimnaziale „Sf. Stelian”. În cadrul proiectului s-au organizat seminarii de formare pentru cadrele didactice din şcoală. Acestea au fost susținute de către profesorii participanți la mobilitate și s-au desfășurat pe platforma Google Classroom a școlii. În plus, s-au desfășurat lecții demonstrative la diferite discipline care au vizat integrarea instrumentelor TIC în activitățile de predare-învățare-evaluare. În perioada următoare se va continua implementarea la nivelul unității școlare a două proiecte eTwinning bazate pe integrarea mijloacelor TIC în activităţi extracurriculare și aplicarea metodelor de prevenție în utilizarea excesivă a mediului online. De asemenea, s-a elaborat și publicat broșura „Let’s work safely on the Internet!- diseminarea programului de formare – ICT for Teaching and Learning” și broșura „Exemple de bună practică în context european în cadrul proiectului: Let’s work safely on the Internet!”. Detalii despre activităţile derulate pot fi găsite pe site-ul şcolii și pe site-ul proiectului.  

Implementarea proiectul Erasmus „Let’s work safely on the Internet!” în școala noastră a adus schimbări majore, prin îndepărtarea de actul educaţional tradiţional şi alinierea la standardele europene moderne. 

 

Coordonator proiect,  

prof. Monica Babeș