Milioane de euro pentru reducerea abandonului școlar în județul Galați

 

Un număr de aproximativ 60 de unități de învățământ din Galați au fost selectate în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) și pot primi, fiecare, până la 200.000 de euro pentru proiecte de reducerea abandonului școlar. 

În total, la nivelul întregii țări, 3.235 de unități de învățământ au fost identificate ca eligibile, o treime dintre ele fiind incluse într-o primă rundă. 

Conform Ghidului de finanțare, supus dezbaterii publice de către reprezentanții Ministerului Educației, selecția a fost făcută pe baza a cinci indicatori de vulnerabilitate, respectiv: 

– procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învățământ; 

– rata de absolvire a învățământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenți ai clasei a VIII-a și numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar; 

– raportul dintre numărul elevilor repetenți și în abandon școlar și numărul total de elevi din învățământul gimnazial; 

– rata de participare a absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenților învățământului gimnazial care participă la examen și numărul total al absolvenților învățământului gimnazial; 

– procentul absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut note sub 6 la Evaluarea Națională din total participanți la evaluare. 

În prima rundă de finanțare sunt prioritizate 1019 unități de învățământ care au îndeplinit cumulativ următoarele criterii: 

– au fost identificate în 2018/2019 cu prioritate de intervenție ridicată și în 2020/2021cu prioritate de intervenție ridicată și medie; 

– au personalitate juridică; 

– au un număr de cel puțin 40 de elevi înmatriculați în ciclul gimnazial; 

– și-au exprimat intenția de participare în cadrul Schemei de granturi PNRAS exprimată prin Declarație de intenție. 

Scopul principal al Schemei de Granturi PNRAS îl reprezintă prevenirea abandonului și reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior – gimnazial la învățământul secundar superior – liceu sau învățământ profesional și tehnic. 

Alocarea financiară pentru Schema de granturi PNRAS este de 500 mil euro și este detaliată pe tipuri de grant, respectiv grant mic, mediu și mare, dimensionat în funcție de efectivele de elevi din unitatea școlară eligibilă. Valorile maximale alocate pe categorie de grant pot diferi în funcție de gradul de marginalizare al zonei în care este situată unitatea de învățământ se calculează în funcție de efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ și poate varia între 65.000 și 199.000 de euro, fără TVA, per proiect. 

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele specifice ale PNRAS, respectiv să realizeze activități care să contribuie la prevenirea abandonului și reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii. 

Categorii de activități au caracter obligatoriu. Meniul de activități cuprinse în fiecare categorie este orientativ, solicitantul putând să-și aleagă pe acelea care sunt relevante pentru nevoile identificate. 

Intervențiile PNRAS vizează în special elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), deoarece riscul de abandon școlar este mai mare în învățământul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul de tranziție de la ciclul primar la cel gimnazial. 

Elevii în risc de abandon școlar sunt: 

– elevii cu prezență scăzută la școală = elevul are peste 20 de absențe nemotivate/lună; 

– elevii cu rezultate scăzute la învățătură (elevii au medii sub 7 la limba română/matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puțin la o materie); 

– elevii care au repetat cel puțin un an sau doi ani școlari; 

– elevii care au un istoric școlar de sancțiuni (de ex., elevul a fost exmatriculat, transferat din motive disciplinare, are note scăzute la purtare și așa mai departe) sau au fost înregistrate plângeri făcute de alți elevi/profesori. 

Grupurile țintă eligibile în cadrul PNRAS sunt: 

– Elevii din clase de nivel gimnazial în risc de abandon școlar; 

– Copiii de vârstă școlară (6-17 ani) care nu au fost înscriși niciodată la școală sau care au părăsit timpuriu școala reînscriși, inclusiv copii migranți; 

– Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, care au absolvit cel mult învățământul secundar inferior (echivalentul clasei a VIII-a) și nu s-au înscris în nicio altă formă de educație sau formare profesională; 

– Cadre didactice și personal auxiliar. 

Pe lângă aceștia, în PNRAS există și alte categorii de grup țintă ale căror nevoi specifice pot fi adresate prin activități suplimentare. 

În cazul celor 43 de unități de învățământ din județul Galați este vorba atât de unități din județ cât și din municipii, cum ar fi Școala Gimnazială „Iulia Hașdeu”, Liceul cu Program Sportiv din Galați sau Școala Gimnazială Ion Petrovici sau Școala Gimnazială Gheorghe Petrașcu din Tecuci. 

Lista completă a unităților de învățământ eligibile pentru Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar poate fi consultată la următoarea adresă: https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20unitati%20invatamant%20eligibile%20PNRAS_PNRR_0.pdf. 

  

Deputat, 

Atanasiu Onuț Valeriu