Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci

Muzeul de istorie în revista „Magazin istoric” 

 

Revista „Magazin istoric” este una din cele mai vechi și apreciate publicații de acest gen din țara noastră. Ea este editată de Fundația culturală „Magazin  istoric’’ și a fost inițiată încă din anul 1967, fiind la început condusă de apreciatul scriitor Dumitru Almaș până în anul 1971. Este o revistă cu multă priză la public. Ea a mai avut la conducere și pe cunoscutul scriitor și om politic  Cristian Popișteanu, în conducere mai fiind și scriitorul Nicolae Minei.

De curând a apărut nr. 2 (659) din cel de al 55-lea an de apariție, pentru luna februarie 2022. 

Lecturând cu atenție această revistă, printre alte interesante materiale, am găsit la paginile 76 – 80 materialul intitulat „Muzeul de Istorie Teodor Cincu din Tecuci”, semnat de Daniel Dojan – manager, Daniela Alecsa și dr. Paul Ciobotaru – muzeografi. Aici, găsim o frumoasă descriere a acestui încântător loc considerat pe bună dreptate a fi înscris drept una din cele mai frumoase clădiri din municipiu. 

Apoi, facem cunoștință cu valorile ce se află în acest Muzeu, aflând de cele 20.000 de monede din colecția de numismatică, dar și despre tezaure deosebite găsite în Tecuci, Ciorăști, Podoleni, Țigănești, Tepu și alte localități.

 Ni se amintește apoi faptul că aici găsim importante colecții de artă constituite în urma unor donații, colecție ce cuprinde circa 17.500 de lucrări de pictură, grafică, sculptură, acuarelă sau icoane semnate de renumiți artiști în domeniu, recunoscuți pe plan național și chiar internațional, cum ar fi Dimitrie Hârlescu, Grigore Patriche – Smulți, Aurel Manole, David Sava și mulți alții. 

În final, se menționează faptul că Muzeul, având de acum peste 86 de ani de existență, a devenit o unitate foarte importantă nu doar pe plan local ci și județean, dar și internațional, având strânse legături cu numeroase muzee de acest fel din țară, dar și de peste hotare. 

Mult succes în continuare întregului colectiv de la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu’’ din Tecuci!

 

Iancu Aizic