ÎPS Casian Arhiepiscopul Dunării de Jos: Predici, Gânduri, Dialoguri și Idei creștine

 

Ceea ce a adunat Înaltpreasfințitul Casian în această masivă culegere, nu este doar o recoltă a bogatei sale activități arhiepiscopale, ci o adevărată Carte de învățătură în spiritul vechilor tradiții înțelenite de ierarhii români în vremuri medievale – de la Antim Ivireanu la Dosoftei și mai departe în epoca modernă la Cinstitul Mitropolit Andrei Șaguna. Ea se adresează, cu precădere, cadrelor preoțești, dar și tuturor creștinilor interesați de dreapta credință, așa cum rezultă din sfintele învățături evanghelice. Această carte, spune în deschiderea ei Înaltpreasfințitul, este transpunerea convorbirilor pe care le-am realizat de-a lungul anilor în aria bisericească a spiritualității noastre românești, cu mare deschidere spre lumea căreia îi aparținem. 

Și mai spune ceva autorul: Aceasta este cartea scrisă din frământările izvorâte din visteria inimii și se adresează către alte visterii de inimi – deschise spre lumină și credință. Îl imaginez pe autor bătând cu bastonul său arfhiepiscopal la uși zăvorâte și lacătele sfărâmându-se într-o puzderie de așchii sub puterea Cuvântului său izbăvitor. 

 Într-adevăr, cartea „Gânduri din visteria inimii” (Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2021), cuprinde mai multe interviuri acordate cu diferite ocazii, în cadrul unor emisiuni TV, posturi de radio sau publicații, dar dincolo de aceste dialoguri mai conține și multe evocări ale Sfinților Părinți Vasile cel Mare, Grigore Palama, a Sfinților Împărați Constantin și Elena,  a Cuvioasei Paraschiva, dar și a multor luminători români precum Ilie Cleopa, Antonie Plămădeală, Cuviosul Dionisie din Basarabi și altor stâlpitori ai dreptei credințe. 

A reprezentat ortodoxia românească la multe reuniuni și seminarii internaționale și de fiecare dată a redactat informări cuprinzătoare despre activitatea delegației românești și despre problemele puse în dezbatere.  

Neobosit în  vocația sa apostolică a răspuns cu generozitate tuturor solicitărilor și n-a lăsat fără răspuns nici una din întrebările cu care a fost provocat. A păstorit Eparhia Dunării de Jos cu înțelepciune evanghelică și a fost prezent oriunde a fost solicitat. Nici un efort nu i s-a părut prea mare când a fost vorba de propovăduirea Cuvântului lui Hristos.   

Cartea pe care am comentat-o succint în aceste rânduri este un adevărat îndreptar de învățătură creștinească și oricine se încumetă în lectura ei se înzdrăvenește în credință, în evlavie și în pietate. Este cel mai potrivit dar creștinesc pe care Înaltpreasfințitul Casian al Dunării de Jos îl face credincioșilor pe care îi păstorește și tuturor credincioșilor statorniciți  în credința ortodoxă. 

Cartea e un  fel de bilanț al neobositului Înaltpreasfințitului Casian  Gălățeanu, dar e vorba de un bilanț provizoriu pentru că  în  propovăduirea  învățăturilor creștinești Înaltpreasfințitul nu-și îngăduie pauză sau relaxare. Cuvântul zidește, iar zidirea nu e încă împlinită. 

 

A scris aceste rânduri, cu adâncă plecăciune,  

Ionel Necula.