Evoluția firmelor și a salariaților din Tecuci în doi ani

 

Conform Institutului Naţional de Statistică, evoluţia demografică a Municipiului Tecuci a înregistrat o scădere în intervalul 2012 – 2019, urmată de o creștere accentuată în ultimii 2 ani, ajungând ca în 2021 să aibă o valoare superioară celei din primul an de analiză, respectiv anul 2012. În anul 2021, Municipiul Tecuci avea o populație de 46.897 locuitori. 

 Activităţile economice desfășurate în Municipiul Tecuci se împart în trei sectoare: Sectorul primar – reprezentat de Agricultură, silvicultură și pescuit; Sectorul secundar – Industria extractivă, Industria prelucrătoare, Construcții etc.; Sectorul terțiar – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, Transport și depozitare, Hoteluri și restaurante etc. În Tecuci activităţile economice sunt majoritar concentrate în sectorul terţiar – servicii, reprezentând 77,5% din total, urmate de sectorul secundar – industrii şi construcţii – cu o pondere de 19,4%, în timp ce în sectorul primar – agricultură, silvicultura şi pescuit sunt înregistrate doar 3,1% întreprinderi. 

 Structura forţei de muncă este în strânsă legătură cu dinamica populaţiei, având prin urmare un impact puternic și asupra mobilităţii. Populaţia activă reprezintă acea parte a populaţiei care se încadrează în limitele legale de vârstă și sănătate pentru a putea fi angajată la un moment dat. Numărul total de angajaţi din municipiul Tecuci în anul 2019 a fost de 7.448 și reprezenta 6,40 % din numărul total al salariaţilor din judeţ. Din punct de vedere al numărului de salariaţi angajaţi, în anul 2019 întreprinderile din sectorul comerţului au angajat majoritatea salariaţilor mediului de afaceri local. În anul 2020, 48% dintre salariați lucrau în sectorul secundar, alți 48% în sectorul terțiar și doar 4% în sectorul primar.  

 Analizând comparativ numărul de salariaţi pe sectoare de activitate, pentru anii 2019-2020, se constată o scădere importantă a salariaţilor în sectorul terţiar, datorată pandemiei cu virusul SARS-COV-2. 

În ceea ce privește numărul de șomeri înregistraţi la finalul anului 2020, acesta este de 305 și reprezintă 2,73 % din totalul pe judeţ. La finalul anului 2020, numărul de șomeri era într-o ușoară creștere faţă de anul 2019, dar inferior faţă de valorile anilor anteriori.  

De la un număr mediu de 4.354 salariați în 2019, în anul 2020 în Municipiul Tecuci au fost înregistrați 2.490 angajați, cea mai drastică scădere fiind în Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor. 

 

Sursa: Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Tecuci 

You cannot copy content of this page