Pentru facturi de 319.722 Iei, neplătite, tecucenii riscă să rămână cu gunoiul în stradă

 

În data de 13 iulie 2021, în ședința Consiliului local a fost ales directorul general al Companie de Utilități Publice SRL Tecuci. Alegerea s-a făcut prin vot secret, iar singura propunere a venit din partea PSD. Începând cu această dată, Cristinel Mihai Martin avea să ocupe funcția de administrator al CUP Tecuci. Fost consilier local PSD, noul director general este ultimul dintr-un lung șir de directori care s-au perindat în ultimii ani la cârma societății tecucene. 

În ședința Consiliului local, programată joi, 31 martie 2022, la mapa consilierilor se află o adresă emisă de către operatorul gropii de gunoi de la Roșiești, județul Vaslui. În document se atrage atenția asupra faptului că, la data de 10 martie 2022, societatea CUP Tecuci are datorii de 319.722 lei către Romprest Energy SRL în calitate de Prestator în contractul de Prestări Servicii încheiat în 6 septembrie 2018.  

Conform contractului de prestări servicii în care CUP Tecuci are calitatea de Beneficiar, „În caz de întârziere la plată peste termenul scadent al facturilor datorate Prestatorului, Beneficiarul va plăti penalități de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la valoarea neachitată. Pentru neplata a două facturi consecutive, Prestatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul Beneficiarului în depozit până la achitarea debitelor restante și de a aplica emiterea de pretenții asupra garanției”. Începând cu 31 decembrie 2021, SC Romprest Energy SRL a emis cinci facturi al căror cuantum este de 319.722 Iei, fără să sisteze serviciile oferite, dar acest lucru s-ar putea produce oricând.  

În ședința Consiliului local din această săptămână vom afla motivele întârzierilor la plata facturilor, dacă și când vor urma să fie achitate, precum și măsurile avute în vedere astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple.