Stadiul lucrărilor executate de Rotary. Dificultăți întâmpinate

 

În ședința Consiliului Județean Galați desfășurată în 28 februarie 2022, consilierul județean PNL Vasile Diaconu a solicitat o informare privind gradul de realizare al lucrărilor efectuate de către firma Rotary în Tecuci. 

„Când am venit la Consiliul Județean, am cerut o situație cu lucrările pe care le execută firma Rotary în Tecuci, în cadrul proiectului pe care Apă Canal îl desfășoară. De atunci, lucrările au avansat foarte puțin și aș vrea să primesc o informare privind situația lucrărilor – cât mai are firma Rotary contract, cât mai are de gând să spargă străzile din Tecuci fără să le repare și acolo unde le-a reparat, în loc de gropi au apărut niște dâmburi. Situația lucrărilor din Tecuci este destul de complicată, mai ales că ei mai au de lucrat, din ce am înțeles, două axe mari ale Tecuciului – strada Gheorghe Petrașcu și strada 1 Decembrie 1918. Poate, totuși, la un moment dat se reziliază acest contract sau se întâmplă ceva cu firma Rotary și cu modul cum lucrează în Tecuci”, a precizat Vasile Diaconu. 

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a dat dreptate consilierului tecucean: „Este regretabil ceea ce se întâmplă sau ceea ce a putut să facă această firmă care, din păcate, a adus numai prejudicii, atât prejudicii economice, cât și prejudicii de confort”. Acesta a mai adăugat că dreptul la licitație nu este interzis nimănui, afirmație care poate stârni îngrijorare în Tecuci. 

În data de 17 martie 2022, SC Apă Canal Galați răspunde adresei CJ Galați prin care erau solicitate detalii despre stadiul lucrărilor. Din document aflăm faptul că durata inițială a contractului de 20 de luni a fost prelungită cu o perioadă de notificare a defectelor de 36 de luni, iar data de execuție a contractului a fost extinsă până la 26 august 2022. Progresul fizic al lucrărilor, la data de 17 martie 2022, era de 69,70%. 

Conform răspunsului Apă Canal Galați, în cadrul contractului sunt prevăzute lucrări pe 121 de străzi din Municipiul Tecuci. Pe 63 dintre acestea se execută lucrări de reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă, iar pe 101 străzi se execută lucrări de reabilitare și extindere rețea de canalizare. Pe 48 din cele 63 de străzi și pe 82 din cele 101 străzi au fost finalizate lucrările, restul fiind în curs de execuție. La data de 17 martie 2022, rămăsese de finalizat 5.404 m rețea apă potabilă, 4.256 m rețea canalizare, o stație de pompare apă uzată și 36 cămine de monitorizare presiune și clor. 

Dificultățile întâmpinate de firma Rotary în executarea contractului au fost generate de intrarea în insolvență a unui asociat, lipsa forței de muncă, creșterea prețurilor la materii prime și materiale. Aceste au condus la intrarea în insolvență și a firmei Rotary.  

La rândul său, firma asiguratoare a lucrărilor – City Insurance a intrat în faliment și nu au fost găsite alte posibilități legale de constituire a garanției de bună execuție care să permită continuarea plăților în contract. Singura soluție a fost cea a constituirii garanției prin rețineri succesive care însă afectează fluxul de numerar al antreprenorului și capacitatea de plată a materialelor în șantier. 

 

One thought on “Stadiul lucrărilor executate de Rotary. Dificultăți întâmpinate

Comments are closed.