Posturi vacante la Spitalul municipal. Lege privind reglementarea statutului personalului angajat fără concurs

 

Spitalul municipal „Anton Cincu” Tecuci pune la dispoziția persoanelor interesate 15 funcții vacante în unitatea sanitară. Funcțiile se adresează medicilor și acoperă mai multe specializări. 

Posturi vacante: 

– Secția Obstetrică Ginecologie – Specialitatea obstetrică-ginecologie – 2 posturi; 

– Compartiment Neonatologie – Specialitatea neonatologie – 1 post; 

– Secția Medicină Internă – Specialitatea medicină internă – 2 posturi; 

– Secția ATI – Specializarea ATI – 1 post; 

– Compartiment Neurologie – Specialitatea neurologie – 1 post; 

– Compartiment Boli cronice – Specialitatea Medicină generală – 1 post; 

– Cabinet Diabet – Specialitatea Diabet – 1 post; 

 – Compartiment de Management al calității – Specialitatea Sănătate publică și Management sanitar – 1 post; 

– Laborator Radiologie – Specialitatea Radiologie – 1 post; 

– Compartiment Cardiologie – Specialitatea Cardiologie – 1 post; 

– Cabinet Boli Infecțioase – Specialitatea Boli infecțioase – 1 post; 

– CPU – Specialitatea Medicină de urgență – 2 posturi. 

Detalii suplimentare puteți obține la Biroul RUNOS din cadrul Spitalului municipal „Anton Cincu” Tecuci, de luni până joi între orele 8 – 15 și vineri între 8 – 13. Tel. 0236.812440 sau 0236.812.441, interior 50. E-mail: [email protected] . 

Pe de altă parte, ieri, 28 martie 2022, a fost promulgată Legea privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată. Legea creează posibilitatea ca personalul din unităţile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanţă, direcţiile de sănătate publică, instituţiile de asistenţă socială, încadrat fără concurs pe perioadă determinată, pe posturi de execuţie, în perioada stării de alertă, să poată ocupa pe durată nedeterminată acelaşi post în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, prin promovarea unui examen organizat anterior încetării contractului individual de muncă. 

Potrivit actului normativ, se vor organiza examene în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată. Modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Legea nu se aplică pentru personalul care a ocupat funcţii de conducere. 

 

error: Content is protected !!