Admitere în unitățile de învățământ ale MApN și MAI

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Galați, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2022. 

Inspectoratul de Politie Judeţean Galați recrutează candidaţi pentru:

A. Învăţământul postliceal

a. concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I.

– Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Pitești 

– Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu 

– Şcoala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”  -Constanța 

– Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri ai Forțelor Aeriene „Traian Vuia” –  Boboc   

– Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri Logistică „Chitila”. 

B. Învăţământul superior

a. concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I (cu excepția candidaților pentru Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” – Brașov)

– Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – București 

– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu 

– Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – București 

– Institutul Medico – Militar București  

– Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanţa;  

b. concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pe locurile MAI.

Înscrierea candidaților se realizează în perioada 1 aprilie – 20 mai 2022, doar în zilele lucrătoare, între orele 9 – 12, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Galați (str. Brăilei, nr. 200, Mun. Galați, jud. Galați). 

Cererile de înscriere se vor descărca de pe site-ul http://gl.politiaromana.ro – secțiunea Carieră – Admitere, se vor completa de către candidat în mod lizibil (majuscule) și se depun la Serviciul Resurse Umane din cadrul IPJ Galați, alături de declarația de acceptare a condițiilor și a consimțământului informat până la data de 20 mai 2022. 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8 – 16 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galați – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0236.407.000, interior 20114. 

 

error: Content is protected !!