Sfaturi practice oferite consilierilor tentați să mute sume de la un capitol la altul după bunul plac

 

Ședința ordinară a Consiliului local Tecuci programată pentru săptămâna viitoare conține o inovație binevenită în materie de comunicare. Aceasta se regăsește în Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2022.  

Mai precis, Raportul de execuție bugetară are inserat, la sfârșit, Art. 49 din Legea nr. 273/2006 – Principii în execuția bugetară. Cele 15 alineate ale respectivului articol par a fi menite să stăvilească apetitul unor consilieri locali de a muta sume de la un capitol la altul fără a respecta legea. 

Spicuiri:  

„- alin. (4) – Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor;  

– alin. (5) – Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor;  

– alin. (6) – Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri si necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare”. 

Acestea sunt doar trei dintre alineatele Art. 49, Legea nr. 273/2006 – Principii în execuția bugetară. Avem convingerea că această inițiativă va fi de bun augur și considerăm că pe viitor atât administrația cât și contribuabilii vor avea mai puține bătăi de cap atunci când vine vorba despre buget.