Se caută șef serviciu

 

Primăria Ivești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef serviciu – Serviciul voluntar situații de urgență, sănătate și securitate în muncă, în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 5 ani; atestat șef SVSU, absolvit cu diplomă, atestat cadru tehnic PSI (a absolvit cursul de șef serviciu într-un centru de formare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări/deține brevet de pompier specialist), conform prevederilor din Ordinul nr. 75/2019; domiciliul stabil în comuna Ivești, județul Galați, constituie avantaj, pentru îndeplinirea la timp a unor atribuții generate de situații de urgență specifice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 16 mai 2022, ora 16 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 25 mai 2022, ora 11 – proba scrisă;

– 27 mai 2022, ora 11 – proba practică;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Informații suplimentare puteți obține la Primăria Ivești, jud. Galaţi. Tel. 0236.866.004.

Anunț concurs șef serviciu.