Ședință extraordinară CL Tecuci

 

Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, programată astăzi, 12.05.2022, ora 16,30 la sala Studio a Casei de cultură Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1.Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 20.04.2022.

2.Proiect de hotărâre nr. 62/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.1 „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.

3.Proiect de hotărâre nr. 63/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Sistem Inteligent de Management al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.

4.Proiect de hotărâre nr.64/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de locuințe ZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.2 „Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.

5.Proiect de hotărâre nr. 65/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Actualizare P.U.G la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.4 „Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.