Bugetul local din nou în atenția CL

 

Miercuri, 18 mai 2022, ora 16.30, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din: 12.05.2022. 

2. Proiect de hotărâre nr. 66 /16.05.2022 privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2022.