Concurs pentru ocuparea funcției de mediator sanitar

 

Primăria Barcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de mediator sanitar.

Condiţiile specifice sunt: absolvent cu studii medii; cunoștințe de operare pe calculator – nivel minim; absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de calificare în ocupația de mediator sanitar conform legislației în vigoare (720 ore); nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 27 mai 2022 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 9 iunie 2022, ora 10 – proba scrisă;

– data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare puteți obține la Primăria Barcea, jud. Galați. Tel. 0236.335.703.

Anunț concurs mediator sanitar.