Concursuri pentru ocuparea funcțiilor de secretar, îngrijitor și conducător auto

Primăria Smulți organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de secretar general al UAT. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor juridice, administrative sau ştiinţe politice; 
să fie absolvenţi cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diploma echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani. 

Proba scrisă va fi susținută în data de 23 iunie 2022, la ora 10. Data și ora probei interviu se va afișa pe site-ul instituției o dată cu afișarea rezultatelor probei scrise. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Smulți, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat luni, 23 mai 2022. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Smulți, jud. Galați. Tel. 0236.331.933. 

Anunț concurs secretar UAT. 

Școala Gimnazială nr. 1 Toflea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor școală I M. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale sau medii; vechime în muncă minimum 3 ani; abilități de comunicare și relaționare; disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie; domiciliul pe raza comunei Brăhășești constituie un avantaj. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

– 14 iunie 2022 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 

– 16 iunie 2022, ora 9 – proba scrisă; 

– 17 iunie 2022, ora 9 – proba practică; 

– 17 iunie 2022, ora 10 – proba interviu. 

Relații suplimentare la Școala Gimnazială nr. 1 Toflea, com. Brăhășești, jud. Galați. Tel. 0757.557.891. 

Anunț concurs îngrijitor. 

Primăria Corod organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de conducător auto, în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale, finalizate cu diplomă; permis auto categoriile B, C, E; competențe profesionale care atestă efectuarea unor specializări ca mașinist la mașini pentru terasamente; vechime – minimum 5 ani. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

– 15 iunie 2022, ora 10 – proba scrisă; 

– 15 iunie 2022, ora 14 – proba practică; 

– data probei interviu va fi comunicată ulterior, ora probei este 10. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Corod în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Publicat vineri, 20 mai 2022. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Corod, jud. Galați. Tel. 0236.864.006. 

Anunț concurs conducător auto.