Ședință extraordinară a Consiliului local Tecuci

 

Consiliul local este convocat mâine, 18 iunie, ora 10, în şedinţă extraordinară de îndată. Ședința are loc la Sala Studio a Casei de Cultură Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre nr. 82/16.06.2022 privind alegerea Președintelui de ședinţă pentru ședinţa extraordinară de îndată a Consiliului local Tecuci din data de 18.06.2022.

2. Adoptarea procesului-verbal al ședinţei extraordinare de îndată din 07.06.2022.

3. Proiect de hotărâre nr. 80/ 15.06.2022 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Voinea Ionuţ.

4. Proiect de hotărâre nr. 66/16.05.2022 privind aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2022.

5. Proiect de hotărâre nr. 86/ 17.06.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exercițiului bugetar al anului 2021 în anul 2022.

6. Proiect de hotărâre nr. 83 /16.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistență Socială Tecuci.

7. Proiect de hotărâre nr. 84 /17.06222 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare al Municipiului Tecuci, în temeiul art. 28, alin.(2) lit. b) și ale art. 28 alin.(2^1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale dispoziţiilor art. IX din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (actualizată) pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, societăţii Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL – cu asociat unic UAT Municipiul Tecuci.

8. Proiect de hotărâre nr. 85/17.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Societăţii Pieţe Prest TEC SRL Tecuci precum și aprobarea Grilei de salarizare a personalului Societăţii Pieţe Prest TEC SRL Tecuci.