Concursuri pentru ocuparea funcțiilor de consilier, îngrijitor și muncitor calificat

 

Primăria Cosmești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad debutant, Compartiment registrul agricol.  

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti sau inginerie geodezică sau măsurători terestre şi cadastru sau inginerie civilă; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu, dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii; nu se solicită vechime. 

Data de sustinere a probei scrise: 25 iulie 2022, ora 10. Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției o dată cu afișarea rezultatelor probei scrise. 

Dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat joi, 23 iunie 2022. 

Relații suplimentare obțineți la sediul Primăriei Cosmești, jud. Galați. Tel. 0236.336.227 sau 0734.733.337. 

Anunț concurs consilier. 

Primăria Umbrărești organizează concursuri de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor și muncitor calificat, treapta profesională II. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursuri şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: 

– îngrijitor – cel puțin studii gimnaziale; minimum 3 ani vechime în muncă; 

– muncitor calificat – școala profesională, calificarea de mecanic mașini și utilaje; permis de conducere categoriile BE, CE, obținut de cel puțin 5 ani; minimum 3 ani vechime în muncă. 

Concursurile se va organiza conform calendarelor următoare: 

– îngrijitor – 15 iulie 2022, ora 10, proba scrisă; 21 iulie 2022, ora 10, proba practică și proba interviu; 

– muncitor calificat – 14 iulie 2022, ora 10, proba scrisă; 20 iulie 2022, ora 10, proba interviu. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Publicat luni, 20 iunie 2022. 

Informații suplimentare obțineți la sediul Primăriei Umbrărești, jud. Galați. Tel. 0236.829.077 sau 0728.846.894. 

Anunțuri concurs îngrijitor și concurs muncitor calificat. 

Pe de altă parte, ALOFM Tecuci anunță vacant un post de muncitor, studii medii, la Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”. Relații la tel. 0236.817.861.