Concursuri pentru posturile de consilier, inspector și îngrijitor

  

Primăria Corod organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad superior, Compartiment juridic. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.  

Data de sustinere a probei scrise: 29 iulie 2022, ora 10. Data și ora probei interviu vor fi afișate ulterior. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat marți, 28 iunie 2022. 

Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Corod, jud. Galați. Tel. 0236.864.006. 

Anunț concurs consilier. 

Primăria Independența organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de inspector, clasa I, grad debutant, Compartiment Asistență socială. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; nu se solicită vechime. 

Data de susținere a probei scrise: 27 iulie 2022, ora 8. Data și ora probei interviu se vor afișa ulterior. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat luni, 27 iunie 2022. 

Informații puteți obține la sediul Primăriei Independența, jud. Galați. Tel. 0236.826.907. 

Anunț concurs inspector. 

Liceul Tehnologic nr. 1 Corod organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.   

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent învățământ obligatoriu; vechime în muncă cel puțin 8 ani; capacitate deplină de exercițiu; domiciliul în localitate; stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; disponibilitate la solicitările unității și la un program flexibil; abilități de comunicare și relaționare.   

Concursul se va organiza conform calendarului următor:   

– 7 iulie 2022, ora 13 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;   

– 15 iulie 2022, ora 9 – proba scrisă;   

– 15 iulie 2022, ora 11 – proba practică.   

Relații suplimentare obțineți la sediul Liceului Tehnologic nr. 1, com. Corod, jud. Galați. Tel. 0236.864.021.   

Anunț concurs îngrijitor.