Peste 70 de posturi vacante la ISU Galați

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Galați scoate la concurs 19 posturi de șoferi, 52 de posturi de soldați profesioniști (servanți), trei posturi de subofițeri și două posturi de ofițeri.  

Persoanele care doresc să se alăture efectivului de pompieri militari al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al județului Galați pot depune dosarele de recrutare pentru concursurile ce se vor organiza în vederea ocupării celor 72 de posturi vacante în cadrul instituției, prin recrutare în vederea rechemării în activitate sau încadrării directe a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs: 

1.Subofițer administrativ principal, din cadrul Serviciului Logistic-Intendență – un post

2. Subofițer tehnic principal, din cadrul compartimentului Financiar – 1 post

3. Soldat profesionist (servant), cu recrutare din rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani – 52 de posturi

4. Subofițer operativ principal, din cadrul Compartimentului Centrul Operațional – Compartimentul: Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – 1 post

5. Conducător auto (autospeciale), cu recrutare din rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani – 19 posturi

6. Ofițer specialist I (psiholog) – 1 post

7. Ofițer specialist II la Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației-Comunicații – 1 post.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, enumerăm:  

– să aibă cetățenia română și domiciliul în România;  

– să cunoască limba română, scris și vorbit; 

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;  

– să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; 

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;  

– să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;  

– să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;  

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;  

– să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;  

– să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege. 

Candidații trebuie să îndeplinească criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă / rechemarea în activitate și condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.   

Dosarele se depun exclusiv online pe adresa [email protected], până la data de 8 iulie 2022 pentru cele 19 posturi de șoferi, respectiv 22 iulie 2022 pentru restul posturilor.  

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al județului Galați ( http://www.isujgalati.ro/) sau telefonic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9  – 16, la Serviciul Resurse Umane, telefon 0236.460.142, 0236.460.441, int. 27129, sau la telefon mobil 0749.209.253. 

 

ISU Galați 

 

You cannot copy content of this page