Concurs pentru ocuparea funcțiilor de medic și asistent medical

 

Primăria Liești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor de medic specialist medicină generală / familie și asistent medical cu școală postliceală sanitară – specialitatea medicină generală.

Condiții specifice:

– medic specialist – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, la Facultatea de Medicină, specializarea medicină generală; certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; nu se solicită vechime;

– asistent medical – diplomă de bacalaureat; diplomă de școală postliceală sanitară; 6 luni vechime în specialitate; certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, vizat la zi și valabil în data concursului; adeverință de participare la concurs, eliberată de Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Dosarele de concurs se depun în perioada 29 iunie – 13 iulie 2022, ora 16,30.

Proba scrisă se va desfășura în data de 22 iulie 2022, ora 11. Proba interviu va avea loc în 27 iulie, ora 11.

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Liești, jud. Galați. Tel. 0236.821.020.