Posturi de inspector, consilier, polițist local și șofer

 

Primăria Piscu organizează concurs pentru ocuparea a 5 funcţii publice de execuţie, vacante, după cum urmează:   

– inspector, clasa I, grad debutant Birou Financiar contabil, impozite și taxe; 

– 2 posturi poliţist local, clasa III, grad principal, Compartiment Poliție Locală; 

– inspector, clasa I, grad debutant, Compartiment 
Administrare domeniul public și privat al comunei; 

– inspector, clasa I, grad principal, Compartiment 
Achiziții publice și resurse umane. 

Condiţii de participare 

– inspector Birou Financiar contabil: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile ştiinţelor economice sau administrative; nu se solicită vechime; 

– inspector Compartiment Achiziţii publice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile ştiinţelor economice, juridice sau administrative; vechime minimum 5 ani; 

– inspector Compartiment Adiministrare domeniul public şi privat: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile ştiinţelor economice, administrative, juridice sau în specializările măsurători terestre şi cadastru, construcţii civile, industriale şi agricole sau căi ferate, drumuri şi poduri; nu se solicită vechime; 

– poliţist local: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat; permis conducere categoria B; vechime minimum 5 ani. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat miercuri, 13 iulie 2022. 

Proba scrisă va avea loc în data de 16 august 2022, ora 10. Data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Piscu, jud. Galați. Tel. 0236.827.529. 

Anunț concurs. 

Primăria Corod organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad asistent, Birou Financiar-contabil, impozite și taxe locale. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat miercuri, 13 iulie 2022. 

Data de susținere a probei scrise: 12 august 2022, ora 10. Data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Corod, jud. Galați. Tel. 0236.864.006. 

Anunț concurs consilier. 

Pe de altă parte, ALOFM Tecuci anunță un alt post disponibil. Societatea Vede Jesma Mti SRL Matca angajează șofer, școala profesională. Tel. 0785.597.965.