Indemnizație de șomaj pentru absolvenții care nu reușesc să găsească loc de muncă

 

Absolvenții de liceu și facultate pot obține ajutor de șomaj timp de 6 luni, dacă nu reușesc să-și găsească un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor. 

Tinerii care au absolvit studii liceale, postliceale sau universitare, promoția 2022, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege cu scopul integrării pe piața muncii. În cadrul ANOFM, ei vor primi servicii gratuite de informare și consiliere profesională, mediere a muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării, sub formă de prime.  

În cazul în care absolventul aflat în căutarea unui loc de muncă nu reușește să se angajeze în termen de 60 de zile de la absolvire, atunci el poate beneficia de indemnizația de șomaj care se acordă în cazul în care nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.  

În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.  

Totodată, în cazul elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.  

Perioada de acordare a indemnizației de șomaj pentru absolvenți este de 6 luni, iar cuantumul este de 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR este de 500 lei), se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.