Raport: Cauzele inundațiilor în Municipiul Tecuci

 

Un Raport aflat la mapa consilierilor locali tecuceni relevă pe cuprinsul a peste 70 de pagini aspecte importante din activitatea administrativă a Municipiului Tecuci.

De aici aflăm faptul că principalul obiectiv al Biroului Monitorizare Situații de Urgență din Primărie constă în totalitatea acțiunilor specifice planificate și realizate, în vederea preîntâmpinării, limitării și înlăturării riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora în teritoriul administrativ al Municipiului Tecuci.

Pe parcursul anului precedent, Biroul a constatat o serie de deficiențe pe linia producerii inundațiilor în municipiul nostru. Controalele executate au vizat în principal modul de întreținere a digurilor de pe cursurile râurilor Bârlad, Rateș și Tecucel și modul de întreținere a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale din municipiul Tecuci.

În anul 2021, ca urmarea a activității desfășurate de CUP, care printre alte atribuții a îndeplinit și sarcini de curățire și întreținere a digurilor și a șanțurilor și canalelor de scurgere a apei pluviale, nu au fost semnalate neajunsuri semnificative în acest sens.

Cu toate acestea în urma ploilor torențiale căzute în cursul anului, în municipiul Tecuci au fost înregistrate inundații și avarii la gospodăriile populației și la infrastructură rutieră. Cauzele principale care au făcut posibilă inundarea unui număr mare de gospodării se referă în principal la:

– cantitatea mare de precipitații pe metru pătrat căzută în timp scurt;

– înfundarea sau subdimensionarea sistemului de canalizare în unele zone cum sunt pe străzile: Bran, Costache Conache, M. Eminescu, D. Hârlescu, Aleea Ștrandului, Mihai Berza, Bârladului, Mr. Gh. Șontu, General Dragalina, Vasile Conta, Lt. Dragomir, Matei Basarab, Plugului, Plt. Stoicescu, Petru Rareș, Alexandru Lascarov Moldoveanu și altele;

– lipsa (obturarea) canalelor colectoare și înclinarea străzilor direcționează șuvoaiele de apă prin curțile cetățenilor în special pe str. Călugăreni și în general pe străzile din partea de vest a cartierului Tecuciul Nou;

– lipsa sistemului de canalizare pluvială și a șanțurilor de scurgere în special în cartierul Nicolae Bălcescu și cartierul Crivițeni.

„Pentru remedierea neajunsurilor s-au dispus măsuri urgente și au fost executate lucrări pe str. Lt. Dragomir și pe str. Costache Conachi”, se mai arată în Raport.