Proiectele ședinței ordinare din septembrie a Consiliului Local

 

Joi, 29 septembrie, de la ora 16, Consiliul Local este convocat pentru şedinţa ordinară aferentă acestei luni. Ședința are loc la Sala Studio a Casei de Cultură Tecuci, pe ordinea de zi fiind următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din: 21.09.2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 122/ 23.09.2022 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (octombrie – decembrie 2022).

3. Proiect de hotărâre nr. 123/ 23.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea Piețe Prest TEC SRL Tecuci.

4. Proiect de hotărâre nr. 124/ 23.09.2022 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Tecuci, pentru prestarea activităților de transport funerar de paradă Asociației de Ajutor Reciproc pentru decese Muncitorul Tecuci.

5. Proiect de hotărâre nr. 125/ 23.09.2022 privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru realizarea pe teritoriul administrativ a proiectului „Pod nou de la Cosmești, peste Siret pe DN24, Km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 Km)”.

6. Proiect de hotărâre nr. 126/ 23.09.2022 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 29252/ 31.03.2020 pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348.

7. Proiect de hotărâre nr. 127/ 23.09.2022 privind atribuirea de denumire unei străzi din Municipiul Tecuci.

8. Proiect de hotărâre nr. 128/ 23.09.2022 privind modificarea contractului de concesiune nr. 79531/ 10.12.2009, încheiat între Municipiul Tecuci și domnul Ifrim Adrian.

9. Proiect de hotărâre nr. 129/ 23.09.2022 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Mircea Eliade, nr. 16A.

Informări, interpelări, petiții. 

– Adresa doamnei Lucia Gologan, înregistrată la Consiliul Local sub nr.342/16.09.2022. 

– Adresa Clubului Sportiv NEKO-ME, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 324/06.09.2022. 

– Adresa Societății CUP SRL Tecuci înregistrată la Consiliul Local sub nr. 326/ 07.09.2022. 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

five × 4 =