Alte proiecte la mapa consilierilor locali. Tecuciul va avea noi Cetățeni de Onoare

 

Ședința Consiliului Local Tecuci programată joi, 29 septembrie, a fost suplimentată cu noi proiecte ale ordinii de zi, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre nr. 135/ 27.09.2022 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2022.  

2. Proiect de hotărâre nr. 136/ 27.09.2022 privind modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 96/15.05.2017, modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 76/18.06.2022, aprobarea unor tarife pentru activitatea de salubrizare mecanizată pe raza UAT Municipiul Tecuci și aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare al Municipiului Tecuci încheiat cu Compania de Utilități Publice Tecuci SRL. 

3. Proiect de hotărâre nr. 134/ 27.09.2022 privind acordarea unui sprijin financiar nerambursabil pentru întreținerea și funcționarea lăcașelor de cult aparținând Municipiului Tecuci.  

4. Proiect de hotărâre nr. 133/ 27.09.2022 privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Tecuci, doamnei Stamate Eleonora.  

5. Proiect de hotărâre nr. 132/ 27.09.2022 privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Tecuci, domnului Ramfu Vasile.  

6. Proiect de hotărâre nr. 131/ 27.09.2022 privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Tecuci, domnului Pavel Virgil.  

7. Proiect de hotărâre nr.130/ 27.09.2022 privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Tecuci, domnului Joghiu Gheorghe.