Titluri de Cetățean de Onoare conferite cu ocazia sărbătoririi Zilelor Municipiului Tecuci – FOTO

 

Ședința Consiliului Local din 29 septembrie a avut în atenția consilierilor votarea și acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Tecuci pentru patru personalități din urbea noastră. 

Cele patru persoane nominalizate acum, în luna septembrie când a fost atestat documentar Tecuciul, sunt: Virgil Pavel – profesor, om de cultură tecucean; Eleonora Stamate – profesoară, om de cultură tecucean, scriitoare, redactor-şef de revistă; Gheorghe Joghiu – preot, protoiereu al Protopopiatului Tecuci, susţinător al culturii tecucene; Vasile Ramfu – preot, protoiereu, Protopopiatul Tecuci, prezenţă activă în manifestările comunităţii locale. 

Primarul Municipiului, Lucian Costin, le-a înmânat acest Titlu, alături de buchete de flori și mulțumiri: „Există oameni în comunitate care sunt un exemplu pentru noi toți. Împrăștie căldură, bunătate, sunt oameni implicați. Gata oricând să dea o mână de ajutor, un sfat, nu trec nepăsători și vor să lase ceva în urmă, de cele mai multe ori dezinteresați. Vor să facă bine și reușesc. Iar datorită lor lumea este ceva mai bună, iar viitorul parcă surâde altfel. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru Tecuci, fiți sigur că întreaga comunitate vă respectă”. 

Să cunoaștem, dacă mai este nevoie, aceste personalități: 

Gheorghe Joghiu 

 Preotul Gheorghe Joghiu, protoiereu de Tecuci, personalitate deosebit de apreciată în comunitate, om implicat şi dedicat credinţei străbune, cunoaşterii şi promovării culturii locale, cu o bogată activitate dedicată educaţiei şi evocării valorilor tecucene. 

Ca protopop şi ca preot paroh a derulat o activitate remarcabilă în domeniul responsabilităţilor acestei înalte şi responsabile funcţii. A primit gradul I în preoţie, Crucea Andreiana şi Crucea Patriarhală – cea mai înaltă distincţie pentru clerici la nivelul Patriarhiei. A fost membru în Adunarea Eparhială la Dunărea de Jos în două mandate timp de 8 ani. Noi, cetăţenii Municipiului Tecuci, am remarcat în plus de acestea o implicare a părintelui Joghiu în numeroase activităţi şi manifestări ale spiritualităţii locale. 

Exemplul oferit ca bun familist şi părinte al unor copii crescuţi şi educaţi în spiritul moralei creştine, preotul Gheorghe Joghiu beneficiază de recunoşterea unanimă a talentului său duhovnicesc şi ca model uman de referinţă pentru enoriaşi, pentru cetăţeni în general. S-a implicat în toţi aceşti ani de slujire la altar şi în acţiuni şi manifestări ale comunităţii, precum: ajutorarea cu donaţii promte şi de primă necesitate pentru sinistraţi din zonă, două case donate cu toate dotările unor familii din Tecuci, repetate deplasări cu donaţii către centrele de copii abandonaţi de la Valea Plopului, de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi ş.a. Pentru oamenii aflaţi în nevoi din parohiile oraşului dar şi din alte comune, în special Cosmeşti, Furceni şi Cârlomâneşti unde a avut o contribuţie esenţială la înălţarea / reconstrucţia din temelii a bisericii multiseculare atestate în 1445 cu hramul „Sfinţii Brâncoveni”. A oferit găzduire unor manifestări municipale de amploare cum ar fi Simpozionul anual de Filozofie „Ion Petrovici”, lansarea unor apariţii editoriale ale scriitorilor locali şi a revistelor şi acţiunilor literar-artistice de mare impact comunitar dar şi cu invitaţi din întreaga ţară.  

 A fost şi este preocupat de cultura şi tradiţiile locale, participând direct cu intervenţii foarte apreciate la evocarea unor personalităţi ale istoriei, culturii, credinţei şi civilizaţiei comunităţii. Dumnealui este o prezenţă activă în paginile publicaţiilor locale, judeţene şi naţionale cu substanţiale articole şi studii despre rolul bisericii locale în dezvoltarea oraşului nostru, evocarea unor momente, personalităţi şi evenimente în urma studierii arhivelor. Astfel de contribuţii au ridicat nivelul intelectual al manifestărilor organizate la Biblioteca Municipală, la Muzeul de Istorie, la Casa de Cultură, în şcolile din municipiu şi zonă. Manifestă o grijă continuă faţă de educarea şi antrenarea tineretului tecucean la acţiuni educativ-sportive în şcoli şi licee precum ciclismul, fotbalul de echipă, acţiuni de donare de sânge, excursii şi tabere, pelerinaje în judeţul Galaţi dar şi în ţară pentru cunoaşterea monumentelor istorice, religioase şi de arhitectură ale României. 

Contribuie prin lucrări redactate personal la evocarea unor personalităţi de seamă ale oraşului Tecuci îmbogăţind astfel continuu zestrea valorilor artistice tecucene. Lucrările sale de memorialistică locală aduc în faţa tinerelor generaţii pagini de istorie locală, detalii despre activitatea religioasă, artistică şi cultural-civică a unor fii ai Tecuciului din perioade dramatice ale existenţei urbei noastre. Prin lucrările bine documentate reuşeşte să pună în valoare personalităţi marcante ale Tecuciului. 

Eleonora Stamate 

 Ca profesoară de limba franceză, cu preocupări literare încă din anii de şcoală şi studenţie, a crescut, educat şi îndrumat numeroase promoţii de elevi, beneficiind de recunoşterea unanimă a talentului său pedagogic, literar-artistic şi ca model uman de referinţă pentru tânăra generaţie. 

Este scriitoare, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Galaţi. Ca redactor la publicaţia Tecuciul literar-artistic a devenit o personalitate prezentă şi recunoscută în mediul cultural tecucean şi naţional prin conexiunile pe care le realizează cu oameni de cultură şi artă din ţară şi din străinătate. Este autoarea unui număr de peste 20 de volume de poezie, proză, materiale documentare, articole de presă. Participă la manifestările cultural-artistice ale municipiului de un număr însemnat de ani, a iniţiat un festival local de teatru, a pus bazele unui cenaclu literar, face donaţii bibliotecilor rurale, susţine şi promovează pe tinerii creatori în domeniul literaturii.  

A reuşit să coaguleze în jurul revistei Tecuciul Literar – Artistic ajunsă la numărul 64, redactată în tiraj de câte 100 de exemplare, publicaţie trimestrială susţinută financiar de Consiliul Local, personalităţi reprezentative, de mare valoare din localitate, din ţară sau din diaspora. Creaţiile sale literare descriu peisaje, realităţi, personalităţi, secvenţe din viaţa oraşului nostru pentru care îşi manifestă o admiraţie şi un respect deosebit.  

 

Virgil Pavel 

 Ca profesor de matematică şi ca director al Liceului Teoretic „Spiru Haret”, a crescut, educat şi îndrumat numeroase promoţii de elevi, beneficiind de recunoşterea unanimă a talentului său pedagogic şi ca model uman de referinţă pentru absolvenţi. S-a implicat în ultimul deceniu, mai ales, în evocarea unor personalităţi de seamă ale oraşului Tecuci îmbogăţind astfel continuu zestrea valorilor artistice tecucene. 

 

Lucrările sale de memorialistică locală aduc în faţa tinerelor generaţii pagini de istorie locală, detalii despre activitatea artistică şi cultural-civică a unor fii ai Tecuciului din perioade dramatice ale existenţei urbei noastre. Prin lucrările bine documentate reuşeşte să pună în valoare personalităţi marcante precum Iulia Gheorghiu – profesor eminent al oraşului, Dan Mateescu – artist plastic, sculptor, Ion Hurjui, medic şi scriitor renumit. La fel de valoroase sunt şi propriile mărturii despre vremurile şi momentele dramatice din propria viaţă care s-a împletit cu evenimentele social-politice, economice şi culturale pe care le-a traversat Tecuciul în ultimele cinci decenii. Lucrările dumnealui se includ în mod necesar şi firesc în patrimoniul local de valori.   

Profesorul Virgil Pavel este, la cei peste 85 de ani ai săi, un cetăţean profund implicat în viaţa cultural-artistică şi civică a oraşului. 

Vasile Ramfu 

 Ca protopop şi ca preot paroh a derulat o activitate remarcabilă în domeniul responsabilităţilor acestei înalte şi responsabile funcţii. Totodată, s-a remarcat şi o implicarea părintelui Ramfu în numeroase activităţi şi manifestări ale spiritualităţii locale. 

A derulat an de an acţiuni filantropice de ajutorare a familiilor şi persoanelor defavorizate, bolnave sau în vârstă. A sprijinit efectiv construcţia bisericii din cartierul Cernicari în anul 1992, s-a preocupat de refacerea picturii şi sfinţirea Catedralei „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Tecuci şi finalizarea construcţiei clădirii Protoieriei. Coordonând activitatea preoţilor din Tecuci, nu a lăsat deoparte legătura constantă cu cetăţenii, cu tinerii sau cu vârstnicii: a condus o Casă de alfabetizare pentru minorii din familii cu nevoi materiale în colaborare cu Poliţia locală. Distincţiile religioase acordate sunt numeroase şi atestă meritele preotului Ramfu: Crucea Patriarhală, Iconom stavrofor, Protopop onorific. Pentru cariera unor tineri talentaţi a infiinţat Şcoala de cântăreţi bisericeşti, iar pe unii dintre aceştia i-a îndrumat către cariere excepţionale, cum este cazul tenorului Ioan Hotensche devenit bariton la Opera din Nisa, Franţa. 

Se bucură şi acum la vârsta senectuţii de recunoşterea unanimă a harului său religios şi este considerat un model uman de referinţă pentru tecuceni, înscriindu-se pe linia unor predecesori de renume în istoria locală: Gheorghe Dimitriu, tatăl scriitorului Calistrat Hogaş, unionist înflăcărat, vrednicul protopop erou Nicolae Conduratu, din timpul Primului Război Mondial. La rândul său, părintele Ramfu a fost aici, la Tecuci, un promotor şi un apărător al libertăţilor cetăţeneşti şi religioase de după Revoluţia din 1989.  

S-a implicat în ultimele decenii în evocarea unor personalităţi de seamă ale oraşului Tecuci îmbogăţind astfel continuu zestrea valorilor autentice ale urbei noastre. A iniţiat şi a sprijinit logistic şi material manifestările locale de mare rezonanţă istorică, educativă, religioasă şi artistică la care a antrenat întregul corp al preoţilor din municipiu şi zonă, de evocare în faţa tinerelor generaţii a unor pagini glorioase din istoria neamului şi din istorica bogată a acestor meleaguri de istorie.