Proiect: Piste pentru biciclete în Municipiul Tecuci

 

Astăzi, 13 octombrie, în ședința Consiliului Local Tecuci consilierii sunt solicitați să aprobe depunerea proiectului „Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Verde prin realizarea de Piste pentru Biciclete la nivelul Municipiul Tecuci” pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. 

Investiţia propusă constă în realizarea unei infrastructuri de piste pentru bicicliști: Pistă pentru biciclete cu o lăţime de minim 2,4 m în mediul urban – 19,936 km de pistă de biciclete; Pistă/Culoar pentru biciclete cu o lăţime a benzii de 1,5 m, inclusiv marcajul de delimitare – 0,60 km de piste de biciclete. 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este în cuantum de 22.841.564,29 lei cu TVA. Din aceștia, 19.194.591,84 lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă, iar suma de 3.646.972,45 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor eligibile asigurate din bugetul de stat.  

Rata de finanţare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cadrul proiectelor depuse prin PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme sau invesţitii.   

În afara cheltuielilor eligibile, orice alte cheltuieli cu proiectul constituie cheltuieli neeligibile si vor fi suportate de către beneficiar. Proiectul propus spre finanţare va fi putea fi implementat până la 30 iunie 2026.