Acțiuni desfășurate în cadrul Campaniei Naţionale de supraveghere a pieţei produselor industriale

 

În trimestrul al III–lea al anului 2022 instituţia noastră a continuat Campania Naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, campania nr. 4 din Programul Cadrul al Inspecţiei Muncii pe acest an. 

Obiectivele controlului privind supravegherea pieţei sunt: 

– Asigurarea respectării prevederilor legale privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere a acestora pe piaţă. 

– Creşterea gradului de conştientizare al producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de produse acoperite de directivele din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, privind necesitatea respectării legislaţiei române în care s-au transpus directivele europene privind libera circulaţie a mărfurilor. 

– Asigurarea unui sistem eficient şi efectiv de supravegherea pieţei pentru produsele reglementate în temeiul legislaţiei Uniunii Europene de armonizare.  

Inspecţia Muncii reprezintă o autoritate de supravegherea pieţei în domeniile acoperite de opt directive şi regulamente europene. Acestea au fost transpuse în legislaţia română în acte normative care urmăresc verificarea şi monitorizarea la introducerea sau punerea pe piaţă a următoarelor categorii de produse: 

– echipamente electrice de joasă tensiune (orice aparat sau echipament proiectat să fie utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50V-1000V în curent alternativ şi 75V-1500V în curent continuu); 

– echipamente individuale de protecţie (dispozitive sau articole destinate a fi purtate ori ţinute cu mâna de către o persoană pentru a asigura protecţie împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate şi securitate, ele fiind de complexitate simplă sau complexă); 

– maşini (maşini, echipamente interschimbabile, componente de securitate, dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii, lanţuri, cabluri şi chingi, arbori de transmisie cu articulaţii cardanice, etc.); 

– echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive; 

– explozivi de uz civil; 

– echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor cu nivel ridicat al emisiilor de zgomot; 

– motoare destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi motoare secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă care prezintă emisii de gaze şi de particule poluante; 

– articole pirotehnice. 

În metodologia campaniei transmisă de Inspecţia Muncii, au fost prevăzute ca principale grupe de produse incluse în programul de control pentru trimestrul III: echipamente individuale de protecție (mănuși, măști, combinezoane), malaxoare pentru beton sau mortar (betoniere) şi explozivi de uz civil.  

În vizitele de îndrumare şi control efectuate, inspectorii de muncă cu atribuţii de supraveghere a pieţii au urmărit conştientizarea şi verificarea producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor implicaţi, asupra necesităţii cunoaşterii şi respectării actelor normative prin care s-au transpus directivele europene referitoare la introducerea pe piaţă a produselor. 

La nivelul județului Galați, în trimestrul al III-lea al anului în curs au fost realizate 18 vizite de inspecţie la producători, importatori şi distribuitori de produse acoperite de cele 8 acte normative sectoriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii mai sus menţionate şi au fost evidenţiate în baza de date la nivel naţional 123 produse. 

De asemenea, au fost realizate sesiuni de informare împreună cu 18 agenţi economici, în cadrul cărora inspectorii de muncă au prezentat un material care cuprinde informaţii de interes actual privind activitatea de supraveghere a pieţei şi s-au purtat discuţii pe marginea acestuia. 

  

 ITM Galați