Fragmente de sticlă antice, aflate în patrimoniul muzeului tecucean, analizate de institutul nuclear în cadrul unui amplu proiect de cercetare

 

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București (Academia Română) în colaborare cu Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci au încheiat un protocol de colaborare privind implementarea proiectului „Studiu tehno-tipologic și arheometric asupra unor piese de sticlă descoperite în situri daco-getice (sec. II a. Chr. – I p. Chr.)”. 

Acest proiect prevede investigarea unor probe de sticlă antică descoperite în așezarea geto-dacică de la Poiana și realizarea documentației științifice în vederea punerii în valoare, prin publicare, a rezultatelor investigațiilor de către un colectiv de la Institutul de Arheologie București (IAB), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „HORIA HULUBEI” (IFIN-HH) și Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” (MITC). 

 Sâmbătă, 22 octombrie 2022, cercetătorii drd. Despina Măgureanu și dr. Andrei Măgureanu, din partea IAB, împreună cu muzeograf  Paul Ciobotaru, din partea MITC, au selectat eșantioanele de sticlă antică aflate în administrarea MITC, care urmează a fi analizate în cadrul acestui proiect de către dr. Roxana Bugoi, din partea IFIN-HH. 

După finalizarea acestui studiu, rezultatele investigațiilor vor fi publicate în reviste de specialitate și vor fi parte a unor comunicări publice, dintre care și la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”. 

 

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”