Acțiune pentru prevenirea îmbolnăvirilor determinate de stresul profesional

 

În primele 9 luni ale anului 2022 instituţia noastră a derulat Acțiunea pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale determinate de stresul profesional, acțiunea nr. 10 din Programul Cadrul al Inspecţiei Muncii pe acest an. 

Obiectivele acțiunii au fost: 

– promovarea unui mediu de muncă sigur și sănătos prin combaterea riscurilor psihosociale evaluate la sursă și diminuarea acestora; 

– stabilirea măsurilor care se impun pentru prevenirea producerii unor evenimente grave lucrătorilor din cauza riscurilor psihosociale existente la locul de muncă; 

– conștientizarea și consultarea angajatorilor, cât și a lucrătorilor privind implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă pentru creșterea stării de bine la locul de muncă; 

– încurajarea schimbului de informații și bune practici în aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă. 

Motivarea acțiunii 

Analiza dosarelor de cercetare a evenimentelor înaintate și transmise spre avizare de inspectoratele teritoriale de muncă la Inspecția Muncii, în ultimi ani, a evidențiat o creștere a numărului decedaților la locul de muncă din cauze non-violente, cauze prezumtive legate de existența riscurilor psihosociale și a stresului la locul de muncă. 

Riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă se numără printre cele mai mari provocări în materie de securitate și sănătate în muncă. Acestea au un impact semnificativ asupra sănătății oamenilor, organizațiilor și economiilor naționale. 

Acestea sunt generate de conceperea, organizarea și gestionarea precară a activității, la nivelul angajatorilor, precum și de un context social necorespunzător la locul de muncă și pot avea efecte negative pe plan psihologic, fizic sau social. 

Printre condițiile de lucru care determină riscuri psihosociale se numără: 

– volumul excesiv de muncă; 

– cerințele contradictorii și lipsa de claritate privind rolul pe care îl are de îndeplinit lucrătorul; 

– instruirea nu se face la timp sau nu este suficientă; 

– lipsa de implicare în luarea deciziilor care afectează lucrătorul și lipsa de influență asupra modului de desfășurare a activității; 

– schimbările organizatorice gestionate necorespunzător, nesiguranța locului de muncă; 

– neefectuarea examenului medical la angajare, periodic sau reîntoarcerea la muncă; 

– comunicarea ineficientă, lipsa de sprijin din partea conducerii sau a colegilor; 

– hărțuirea psihologică și sexuală, violența din partea terților. 

Un mediu psihosocial favorabil sporește performanțele și dezvoltarea personală, precum și bunăstarea psihică și fizică a lucrătorilor. 

Prin urmare, acțiunea s-a concentrat pe 8 domenii de activitate care se consideră cu risc psihosocial crescut și anume: 

  1. industria alimentară – CAEN – 10
  2. industria textilă – CAEN – 13
  3. producția de piese și accesorii pentru autovehicule – CAEN – 293
  4. comerț – CAEN – 47
  5. administrație publică – CAEN – 84
  6. învățământ – CAEN – 85
  7. sănătate – CAEN – 86
  8. activități de protecție și gardă – 8010

Această acțiune a implicat angajatorii și lucrătorii să identifice, să conștientizeze și să găsească soluții pentru reducerea riscurilor psihosociale alături de medicul de medicina muncii, în vederea prevenirii timpurii a unor dezechilibre psihosociale care ar putea provoca îmbolnăviri și decese la locul de muncă. 

La nivelul județului Galați au fost selectați 16 angajatori care au fost implicați în desfășurarea acțiunii (câte 2 angajatori pentru domeniile menționate mai sus). 

În data de 4 mai 2022 cei 16 angajatori au fost informați cu privire la etapele de derulare a acțiunii și au primit „Lista de verificare pentru identificarea pericolelor psihosociale” – instrument de evaluare cu caracter orientativ, în vederea utilizării în cadrul procedurii de evaluare sau a completării evaluărilor de risc aflate în posesia angajatorilor participanți la acțiune. 

În perioada 9 mai – 15 iulie 2022 au fost efectuate controale la 15 angajatori din cei 16 selectați, având la bază un check-list completat anonim de către lucrători. În urma controalelor la 6 angajatori s-au constatat 8 neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate și au fost aplicate sancțiuni contravenționale. 

Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost: 

– Medicul de medicina muncii nu a participat la evaluarea riscurilor profesionale (inclusiv a celor psihosociale); 

– Angajatorul nu este în posesia raportului medicului de medicina muncii cu privire la concluziile evaluării stării de sănătate a lucrătorilor; 

– Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă nu include și riscurile psihosociale; 

– Planul de prevenire și protecție nu cuprinde măsuri privind prevenirea riscurilor psihosociale; 

– Angajatorul nu a asigurat efectuarea controlului medical periodic. 

În luna septembrie 2022 inspectorii de muncă din cadrul instituției noastre au efectuat verificarea măsurilor dispuse în etapa de control. Toți cei 6 angajatori la care s-au constatat neconformități au realizat măsurile dispuse. 

 

ITM Galați 

 

You cannot copy content of this page