Proiect: Extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare. Străzi propuse

 

În ședința Consiliului Local Tecuci programată astăzi, 28 octombrie, cu începere de la ora 12.30, consilierii sunt solicitați să aprobe depunerea proiectului de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare de colectare a apelor uzate în Municipiul Tecuci”. Investiția este propusă pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Rețeaua de distribuție pentru alimentare cu apă și rețeaua de canalizare acoperă în proporție de peste 90% toate gospodăriile municipiului, iar un număr de locuitori din municipiu suferă datorită lipsei apei potabile și a unui sistem centralizat de colectare a apei menajere uzate.  

Concret, proiectul propune extinderea rețelei de alimentare cu apă pe o lungime de 5.508 metri și extinderea rețelei de canalizare cu 9.014 metri. Sunt luate în considerare 28 de străzi din Municipiul Tecuci. 

„Extinderea celor două rețele este foarte importantă atât pentru crearea unui grad superior de confort locuitorilor din municipiu, dar și în ceea ce privește menținerea unui standard ridicat de sănătate a populației din zonă”, se arată în referatul de aprobare. 

Străzile pe care urmează să se realizeze această investiție se regăsesc în tabele.