Evocare. Colocviile de filosofie Ion Petrovici la prima ediție

 

Inițiată de Casa de Cultură, în noiembrie 2006, în vremea când conducerea acestei instituții era asigurată de Viorel Burlacu, această manifestare era proiectată pentru două zile de dezbateri și de comunicări desfășurate asupra gânditorului propus pentru omagiere. În protocolul manifestării figura obligația ca toate comunicările susținute să fie depuse la secretariatul manifestării pentru fi încorporate unei lucrări speciale, cuprinzând întreaga documentație a activității. Ideea era ca toate aceste volume cumulate în timp să constituie un izvor de informații și să îmbogățească bibliografia filosofiei românești. 

Prima ediție a Colocviului s-a desfășurat în zilele de 17 și 18 noiembrie și s-a bucurat de participarea a 13 gânditori și cadre didactice de la diferite Universități din țară.  

În prima zi a colocviului au susținut comunicări următorii participanți: 

– Prof. dr. Angela Botez, redactor șef al Revistei de Filozofie (Ion Petrovici despre metafizică și legitimitatea ei); 

– Prof. dr. Adrian Michiduță, Craiova (Filosoful Ion Petrovici, ministrul Educației, Culturii Naționale și Cultelor în guvernarea Ion Antonescu); 

– Prof. univ. G.G. Constandache (Întâlnirea mea cu filosoful Ion Petrovici); 

– Prof. univ. Constantin Schifirneț (Raportul dintre doi mari filosofi români: Ion Petrovici și Constantin Rădulescu-Motru); 

– Prof. univ. Ana Bazac (Ion Petrovici și valoarea omului); 

– Prof. univ. Ștefan Munteanu (Ion Petrovici, exponent al culturii române în prima jumătate a sec. XX); 

– Prof. dr. George Purcaru (Metodele lui Ion Petrovici de inferență a cauzei-efectului). 

În ziua a 2-a a Colocviului au evoluat alți participanți, cu alte comunicări înscrise în program: 

– Prof. dr. Alexandru Giugulescu (Aspecte complementare din viața prof. Ion Petrovici); 

– Prof. dr. Dan Sâmbotin (Universul metafizic al lui Ion Petrovici); 

– Prof. Ionel Necula (Ion Petrovici, istoriograf al filosofiei românești); 

– Prof. drd. Dan Mazilu (Despre Dumnezeu și neant pornind de la Ion Petrovici). 

În cadrul manifestării au avut loc și două lansări de carte: este vorba de volumul Angelei Botez Un secol de filosofie românească – în prima zi și de volumul Ion Petrovici. Corespondența cu Pamfil Șeicaru, publicat de Ionel Necula la Editura Ideea Europeană.  

Moderatorul întregii manifestări a fost Constantin Schifirneț, care a condus acțiunea cu competență și echilibru. Volumul cu toate comunicările a apărut în anul următor, 2007.   

 A fost o manifestare reușită, despre care s-a scris mult în presa locală, județeană, dar și în publicațiile de cultură importante. Sunt convins că participanții la acea ediție au rămas cu o impresie plăcută despre manifestare, despre potențialul intelectual tecucean și despre felul cum orașul își cinstește personalitățile pe care le-a generat, spre gloria culturii românești. 

Spicuim câteva din impresiile lăsate în scris de participanți: Mulțumim dlor Ionel Necula și Viorel Burlacu pentru interesul și sprijinul dat valorificării operei filosofilor români prin astfel de acțiuni, care pot unifica eforturile oamenilor de cultură din întreaga țară în nobilul efort de a demonstra că avem și filosofie, și literatură și știință… la un nivel de apreciat (Victor și Angela Botez). 

Simpozionul Ion Petrovici – personalitate de mare prestigiu a culturii române a fost într-adevăr un succes. Organizat de Casa de Cultură a municipiului Tecuci și de Revista de Filosofie a Academiei Române, simpozionul a fost un schimb viu de informații și interpretări despre viața și filosofia lui Ion Petrovici. Publicul a fost activ, au fost întrebări, adăugiri, puncte de vedere care au arătat… calitatea vieții culturale din Tecuci, spiritul inovativ al organizatorilor. Am remarcat deschiderile din ultima carte a prof. Ionel Necula… Este un exemplu de continuare și întărire a demnității culturii române, racordată la cea europeană și universală, fără nici un motiv de complexe de inferioritate (Ana Bazac).  

Sunt convins că viața culturală a orașului poate constitui un model și pentru alte orașe ale țării noastre (A. Giugulescu). 

Manifestările ce au în centru producția editorială a prof. Ionel Necula au crescut în ultimii trei ani. …Filosofia este conștiința de sine a nației (G. G. Constandache). 

Sunt pentru a doua oară la acțiunile organizate cu prilejul zilei mondiale a filosofiei. Am rămas profund impresionat de dăruirea și pasiunea cu care grupul condus de dl. Viorel Burlacu a organizat simpozionul dedicat lui I. Petrovici. Pentru tot ceea ce s-a făcut în aceste zile cu adevărat faste pentru filosofie îi transmit felicitări și mulțumiri. Sper că vor fi și alte  întâmplări culturale tecucene la care voi fi prezent și să mă bucur de starea de comuniune trăită în aceste zile de toamnă târzie (Prof. univ. dr. Constantin Schifirneț). 

Aceasta a fost prima ediție a Colocviilor naționale de filosofie. Ce s-a întâmplat ulterior și cum au decurs edițiile următoare e o altă problemă de care ne vom ocupa într-o depoziție viitoare 

 

Ionel Necula   

 

You cannot copy content of this page