ISU Galați: De la începutul lunii septembrie în județ s-au produs 55 de incendii. Recomandări privind instalațiile electrice

 

Sezonul rece determină o creștere a numărului incendiilor produse de mijloacele de încălzire (cele defecte, improvizate sau nesupravegheate) și de instalațiile electrice exploatate greșit. 

ISU Galați avertizează că astfel de cauze, precum sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșuri și burlane de fum deteriorate ori necurățate, cenușa, jarul și scânteile sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere și efectul termic al curentului electric sau scurtcircuitul pot conduce la statistici îngrijorătoare. 

La nivelul ISU Galați s-au înregistrat, de la începutul lunii septembrie și până în prezent, 55 de incendii, 23 dintre ele având drept cauză de natură electrică sau legată de sistemele de încălzire electrice. 

Pentru a nu constitui cauze de incendiu, instalaţiile electrice vor fi întreţinute, verificate şi utilizate în condiţiile prevăzute în reglementările tehnice de specialitate şi documentaţiile producătorilor de echipamente, transmite ISU Galați.  

În acest sens, se interzice: 

– înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate 

– racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor 

– încărcarea instalaţiei electrice peste sarcina admisă 

– nerealizarea unor contacte electrice perfecte, sigure în timp şi uşor de verificat 

– lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii 

– folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize 

– utilizarea receptorilor de energie electrică (radiatoare, reşouri, fiare de călcat, ciocane de lipit etc.) fără luarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încăperea respective 

– utilizarea lămpilor mobile (portative) alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate 

– utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice 

– folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici 

– suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricaţie 

– folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile 

– aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase plastice, lemn sau altele similar 

– neasigurarea aceluiaşi nivel de izolaţie ca şi al conductoarelor la legăturile electrice; amplasarea perdelelor sau a altor materiale textile în apropierea becurilor de tip incandescent 

– pozarea conductorilor electrici direct pe materialele de construcţie combustibile 

– introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice, a obiectelor de orice fel  

– utilizarea radiatoarelor, aerotermelor şi a reşourilor electrice improvizate sau cu defecţiuni 

– amplasarea conductorilor electrici aflaţi în funcţiune sub covoare, mochete sau preşuri 

– efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal neautorizat 

– aparatele electrice portative (mobile) se vor folosi numai cu ştecher şi conductoare corespunzător izolate şi în bună stare de funcţionare, iar pe timpul cât sunt sub tensiune se va asigura supravegherea lor 

– la terminarea programului de lucru, instalaţia electrică va fi scoasă de sub tensiune, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a instalaţiei de alimentare a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu 

– la toate tipurile de tablouri electrice, legăturile trebuie realizate conform reglementărilor, iar în apropierea acestora se interzice păstrarea materialelor şi a substanţelor combustibile, precum şi blocarea accesului la acestea 

– la tablourile capsulate, garniturile de etanşare vor fi în bună stare şi bine strânse (fixate) 

– se interzice legarea directă la bornele tabloului de distribuţie a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrică 

– instalaţiile şi sistemele de captare şi scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice se vor menţine în bună stare de funcţionare, la parametrii prevăzuţi 

– este interzisă exploatarea instalaţiilor cu elemente metalice nelegate la pământ sau cu instalaţii de punere la pământ incomplete, defecte sau necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenţei ohmice 

– se interzice folosirea motoarelor şi a aparatelor electrice cu carcasele şi capacele demontate sau în condiţii în care să nu asigure răcirea lor printr-o bună circulaţie a aerului din jur  

– instalaţiile electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor marca în acest sens 

– în construcţiile în care se utilizează tensiuni electrice diferite, valorile acestora se vor marca la prize. 

În cazul producerii unui incendiu: 

– se vor anunţa în timp operativ serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă la Numărul Unic de Urgenţă 112; 

– se vor evacua materialele combustibile din zona focarului; 

– se vor deconecta obligatoriu instalaţiile electrice de sub tensiune; 

– se va acţiona pentru stingerea incendiului cu stingătoarele din dotare sau apă (doar după deconectarea instalaţiilor electrice de sub tensiune).