Ședință ordinară a Consiliului Local

 

Luni, 28 noiembrie 2022, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 28.10.2022. 

2. Proiect de hotărâre nr. 167/ 22.11.2022 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2022.  

3. Proiect de hotărâre nr. 168 / 22.11.2022 privind aprobarea proiectului „Un mediu curat, un viitor sănătos” și a cheltuielilor legate de proiect.  

4. Proiect de hotărâre nr. 169/ 22.11.2022 privind acordarea unui sprijin financiar nerambursabil pentru întreținerea și funcționarea lăcașelor de cult aparținând Municipiului Tecuci.  

5. Proiect de hotărâre nr. 170 / 22.11.2022 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul Municipiului Tecuci. 

6. Proiect de hotărâre nr. 171/ 22.11.2022 privind completarea HCL nr. 139/13.10.2022 cu privire la stabilirea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele de transport și utilajele din dotarea UAT Municipiul Tecuci.  

7. Proiect de hotărâre nr. 172/ 22.11.2022 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2023.  

8. Proiect de hotărâre nr. 173/ 22.11.2022 privind aprobarea repartizării unei locuințe convenabile proprietatea UAT Tecuci.  

9. Proiect de hotărâre nr. 174/ 11.2022 privind aprobarea unor tarife pentru activitatea de închiriere pubele  240 l și containere 1100 l ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL pentru persoanele juridice.  

10. Proiect de hotărâre nr. 175/ 22.11.2022 privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2023.  

11. Proiect de hotărâre nr. 176/ 11.2022 privind aprobarea Acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Tecuci la constituirea Asociației GAL URBAN PENTRU DEZVOLTAREA ZONALĂ TECUCI, având printre membrii fondatori Municipiul Tecuci, în vederea accesării fondurilor europene în cadrul programelor de dezvoltare zonală și regională.  

12. Proiect de hotărâre nr. 177/ 22.11.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire bazin de înot didactic și agrement” str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66 – Lot 2, Municipiul Tecuci, Județul Galați”. 

13. Informări, interpelări, petiții. 

 

You cannot copy content of this page