Colocviul Omagial „Ion Petrovici” Tecuci – FOTO

 

Casa de Cultură a Municipiului Tecuci, în parteneriat cu CNCH Tecuci, Academia Română – Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu Motru” din București, Primăria și Consiliul Local Tecuci, Universitatea „Danubius” din Galați, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci și Școala Gimnazială „Ion Petrovici” din Tecuci, a organizat vineri, 25 noiembrie 2022, la Sala Studio a Casei de Cultură, manifestarea intitulată „Colocviul Omagial Ion Petrovici”. 

 În fața unei săli arhipline, colocviul a fost deschis de managerul Casei de Cultură, Gabriel Cristian Călugăru, amintind de faptul că acum sărbătorim și 140 de ani de la naștere și 50 de ani de la decesul marii personalități tecucene, făcând apoi o succintă prezentare a vieții și activității acestuia. Se amintește faptul că a fost și ministru în mai multe guverne, primul doctor în filosofie. A fost și profesor universitar, dar unul care își respectă publicul, indiferent de vârsta pe care o avea, începând mereu prelegerile sale prin cuvintele „Onorat auditoriu”. În perioada 1932-1943 a lucrat și la Radio, timp în care a avut un rol determinant în înființarea postului Radio Moldova  Iași. 

 Primul dintre invitați, prin mijloacele video, a vorbit Acad. prof. dr. Ștefan Afloroaei de la Univ. Al. I. Cuza din Iași care a prezentat comunicarea cu titlul „Ion Petrovici – Simț metafizic și intenționalitate pedagogică”. Ne spune că se bucură de existența acestui colocviu și că marele filosof Ion Petrovici merită din plin acest lucru și, mai ales, toată atenția noastră. Ion Petrovici este totuși un filosof care cu siguranță merită mult mai mult decât i se acordă. Distinsul profesor ne vorbește de „Limita gândirii și cunoașterii noastre”, așa cum o analizează filosoful. Ne vorbește în continuare de legătura dintre cunoaștere și înțelegere, oprindu-se la „Ideea de neant” și mai ales la faptul că neantul nu poate fi gândit. Continuă, vorbind de faptul real în comparație cu faptul de existență, dar și de Credința omului în ceva absolut, mai ales la Ideea de Dumnezeu, oprindu-se și la cei de la care Ion Petrovici a învățat cel mai mult, respectiv Titu Maiorescu și C. Rădulescu Motru. Revine la ideea de neant, susținând faptul că Ion Petrovici trebuie mereu readus în atenția noastră. 

 Următorul vorbitor a fost prof. univ. Ștefan Munteanu, de la Univ. George Bacovia din Bacău, care a prezentat comunicarea intitulată „De ce mă atrage opera lui Ion Petrovici”. Acesta a început  spunând că se bucură să fie și acum alături de tecuceni și mulțumește pentru invitația primită cu această ocazie. Vorbind de Trăirile dânsului spune că a avut mereu în față două mari personalități – Mihai Eminescu și Ion Petrovici: „Pe primul, l-am îndrăgit încă de când eram student și nu știam exact ce anume mă atrage la dânsul. Apoi, parcă am plonjat în domeniul mirificului, a fost o dragoste raționalizată și care, cu timpul, își mai pierde din intensitate. Poate nici azi nu știu să răspund exact la această întrebare. Apoi, legat de Eminescu, m-a fascinat personalitatea lui Ion Petrovici unde am descoperit două elemente – contextuale și de conținut. În perioada anilor 1991-1997 mi-am pregătit teza de doctorat care apoi a devenit o carte, având atunci profesor universitar pe Teodor Dima. Aceea lucrare, devenită apoi carte, a fost apreciată de Academia Română fiind legată de Ion Petrovici”. Am urmărit apoi lucrarea acestuia intitulată „De-a lungul unei vieți”, unde filosoful vorbea de familie și de excursiile cu dânșii, ajungând la Găiceanca, localitate care atunci făcea parte din județul Tecuci, loc unde, peste ani, avea să ajungă. A felicitat organizatori „pentru tot ce faceți aici, la Tecuci, pentru marele Ion Petrovici”. 

 Următorul vorbitor a fost profesorul Vladimir Radu care a început spunând că se bucură să vorbească în fața unei săli pline și mai ales cu invitați de mare valoare. Vorbitorul reamintește faptul că Ion Petrovici a fost în mai multe guverne, un apreciat dregător cum se spune, și a luptat pentru îmbunătățirea valorii învățământului românesc. Ne vorbește în continuare despre memoriile de călătorie ale lui Ion  Petrovici, un adevărat continuator a ceea ce a făcut Vlahuță sau Calistrat Hogaș. Amintește de drumețiile de la Balșcic și Agapia. 

 A urmat părintele Gheorghe Joghiu, precizând că Ion Petrovici rămâne un brand cultural pentru oricine: „Este foarte important pentru noi că el a fost tecucean. Să nu uităm și de perioada când a fost arestat zece ani și în închisoare adresa deținuților prelegeri despre Kant și alte mari personalități. Rămâne valoros și pentru acel Manual de Logică de clasa a VII-a, a XII-a de astăzi, subliniind faptul că nu se poate face filosofie fără logică. Dacă scoica este perla oceanului, Omul este perla lui Dumnezeu. Ion Petrovici, rămâne mereu acel motor care ne împinge mereu spre mai bine. Să nu uităm că primele săpături și bazele Catedralei au fost puse în anul 1946, din diferite motive construcția s-a oprit și Ion Petrovici a avut contribuția decisivă la finalizarea acestui mare obiectiv”. 

 În continuare, l-am ascultat pe Cercetătorul științific doctor Dragoș Popescu de la Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu Motru”  al Academiei Române din București care a prezentat comunicarea intitulată „Ion Petrovici ca logician în dezvoltarea gândirii filosofice românești”. Mulțumește pentru invitația primită și este mirat de prezența masivă a publicului la acest eveniment semn că filosofia e acum pe mâini bune, cel puțin aici, la Tecuci. Ne spune în continuare că operele lui Ion Petrovici nu au fost editate la nivel corespunzător, Petrovici având un rol decisiv în dezvoltarea filosofiei: „Să nu uităm faptul că Ion Petrovici este primul doctor în filosofie – în anul 1905 și rămâne important mai ales prin a lui renumită Teoria Noțiunilor”. 

 A urmat la cuvânt profesorul tecucean Ionel Necula, având de prezentat comunicarea intitulată „Ion Petrovici în vizorul securității”. Începe prin a aminti de perioada octombrie 1945, când a fost arestat Ion Petrovici împreună cu alți membri ai Guvernului Antonescu. Se reamintește și faptul că atunci când a venit la conducerea Ministerului Învățământului, după Radu Rosetti, a găsit învățământul într-o mare suferință. A încercat suplimentarea orelor de filosofie și i s-a reproșat că „Școala nu trebuie să producă doar filosofi”. 

Ne vorbește în continuare de cele șapte dosare ale lui Petrovici pe care distinsul profesor Ionel Necula le-a cercetat la CNSAS, din care cinci erau penale. El a fost arestat atunci alături de alte 23 personalități din vechiul guvern, fiind condamnat la 10 ani închisoare la Aiud. După eliberare, a avut domiciliu obligatoriu la Călărași. 

Profesorul dr. Daniel Mazilu de la Colegiul național Calistrat Hogaș a vorbit despre Ion Petrovici, model al cercetătorului. 

 Un alt invitat, prof. univ. dr. Cristinel Munteanu, de la Univ. Danubius din Galați trebuia să prezinte comunicarea intitulată „Observații privind prelegerile de Metodologie  din cursul de logică al lui I. Petrovici” – despre care a vorbit tot prof. Daniel Mazilu. Prof. Mazilu a încheiat evenimentul cu mulțumiri adresate publicului și în special invitaților, spunând elevilor că prin muncă și ei pot deveni de valoarea unui filosof, poate chiar precum Ion Petrovici. 

Un colocviu, care și-a atins, pe deplin și cu siguranță, scopul dorit, în cele peste trei ore de activitate. 

 

Iancu Aizic