Lucrări pentru asigurarea infrastructurii de desecare și combatere a eroziunii solului în județul Galați

 

În cursul anului 2022, peste 150.000 ha au fost irigate în județul Galați, obținându-se astfel cele mai bune rezultate din ultimii 20 de ani, iar obligațiile contractuale au fost respectate față de toți beneficiarii direcți ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF). Totodată, au fost direcționate fonduri privind efectuarea lucrărilor pentru asigurarea infrastructurii de desecare și pe cea de combatere a eroziunii solului în mai multe localități din județul Galați. 

Lucrări au fost efectuate în localitățile Suhurlui, Bălăbănești și în incinta Brateșul de Jos. În curând vor demara lucrări la Rediu, Vlădești și în incinta Somova – Bădălan.  

 „Deși campania de irigații din acest an a fost extrem de solicitantă, nu am uitat nici infrastructura de desecare și nici pe cea de combatere a eroziunii solului. Întrucât este de așteptat ca următoarele sezoane să fie ploioase, dorim să preîntâmpinăm eventualele inundații. Pentru aceasta am verificat continuu infrastructura de îmbunătățiri funciare și am atras fondurile necesare pentru a efectua lucrările de decolmatare și refacere a secțiunii de scurgere a debușeelor și a canalelor”, a declarat Sorin Adrian Pîrvu, Director ANIF Galați. 

O parte dintre stațiile de desecare au făcut obiectul unor lucrări de întreținere și reparații anul trecut, dar și în prezent, luându-se toate măsurile pentru ca acestea să funcționeze la parametrii proiectați. Realizarea acestor lucrări va determina eliminarea în timp util a excesului de apă din incintele amenajate.