Educaţia şi Învăţământul – Piloni esențiali pentru un Tecuci al viitorului

 

Miercuri, 11 ianuarie, a avut loc o întâlnire informală a primarului Lucian Costin cu directorii de unităţi şcolare şi preşcolare de stat din Municipiul Tecuci. 

La început de an, după cuvenitele urări, au fost luate în discuție câteva dintre temele majore ale activităţii specifice unităţilor şcolare de pe raza orașului.  

Printre temele dezbătute s-a aflat asigurarea condiţiilor optime derulării programului şcolar de educare şi învăţare pentru perioada de iarnă pe care o traversăm; încălzirea şcolilor şi grădiniţelor cu centrale proprii pe gaze, starea clădirilor, claselor şi laboratoarelor de studiu, instalaţia electrică şi consumul de energie, plata facturilor la utilităţi, condiţiile de transport pentru elevi ş.a. 

Un alt subiect a fost stadiul măsurilor adoptate de conducerile unităţilor şcolare pentru prevenirea şi gestionarea cazurilor de îmbolnăviri sezoniere (gripă, viroze şi Covid) – triajul medical zilnic, asigurarea cu materiale recomandate pentru „starea de alertă epidemiologică” – măşti, materiale dezinfectante, aerisirea claselor, igiena elevilor, contactarea şi consilierea părinţilor pentru a evita expunerea copiilor la aceste boli sezoniere contagioase, sprijinul Primăriei pentru fiecare unitate şcolară din localitate. 

În legătură cu prevederile recentei Legi promulgate prin care terenurile de sport din şcoli să fie puse la dispoziţia copiilor, adolescenţilor şi tinerilor care doresc să practice diferite sporturi, s-a adus la cunoştinţa directorilor de unităţi şcolare ce deţin asemenea baze sportive să întocmească în Consiliile de Administraţie proprii în următoarele patru luni, respectiv până la 1 Mai, un Regulament. Acesta va prevedea orarul de acces şi modul de utilizare a spaţiilor menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a generaţiei tinere. 

Pe parcursul întâlnirii s-a discutat și despre extinderea unor iniţiative şi proiecte de succes privind educarea şi antrenarea elevilor şi a părinţilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor de pe raza municipiului, pentru conştientizarea avantajelor personale şi comunitare în urma ecologizării spaţiilor din propriile curţi, din clasă, de pe domeniul public, din curtea şcolilor etc. 

Pe agendă s-a aflat și analizarea pe baza unei situaţii centralizate a solicitărilor fiecărei unităţi şcolare în parte privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru reparaţii, construcţii noi, dotări, reamenajări ale spaţiilor de învăţare, în funcţie de necesităţi şi de sumele de care va dispune UAT Tecuci în anul financiar 2023.   

În intervenţiile lor, directorii de unităţi şcolare au abordat cu mare responsabilitate aceste probleme esenţiale pentru creşterea şi dezvoltarea calitativă a educaţiei şi învăţământului tecucean. S-au evidenţiat mai ales aspectele care se cer remediate rapid precum: transportul gratuit al elevilor din zona urbană, unele reparaţii urgente la acoperişurile învechite, completarea materialelor dezinfectante şi a numărului de măşti sanitare pentru elevi şi cadre didactice, dotarea bazelor sportive şi sporirea aportului acestora la dezvoltarea sănătoasă a copiilor, disimilarea unor bune practici în activarea colectivelor de elevi şi părinţi pentru ecologizarea oraşului, etc.  

Nu trebuie neglijat faptul că elevii aflați în prezent pe băncile şcolilor reprezintă viitorul acestei străvechi aşezări urbane. Aceştia reprezintă o forţă prin numărul lor care este de peste 8200 îndrumaţi de peste 500 de cadre didactice (educatoare, învăţători, profesori, ingineri şi maiştri instructori).  

„Toate eforturile din partea noastră, a angajaţilor specialişti din Primărie şi ale  Consiliului Local, a mea personal, sunt destinate a satisface cerinţele unui învăţământ modern, pe măsura tradiţiilor excepţionale ale şcolii tecucene de-a lungul timpului. Iar faptul că acum, la început de an, v-am solicitat o asemenea întâlnire informală, poate demonstra că atenţia unui primar nu poate rămâne cantonată doar în domeniul construcţiilor, al proiectelor de investiţii şi al amenajărilor rutiere neglijate decenii la rând.  

Este la fel de importantă educaţia prin care vom asigura viitorul acestei străvechi aşezări din care au pornit spre ţară şi spre lume atâtea minţi luminate prin strădania oamenilor de la catedră şi a părinţilor care i-au crescut şi educat”, a menționat printre altele edilul Lucian Costin.