Sfântul Antonie cel Mare

 

Astăzi, 17 ianuarie, credincioșii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Antonie cel Mare. Sfântul Antonie a fost un bărbat de neam egiptean, care a rămas în memoria Bisericii drept primul mare nevoitor creștin pustnic.  

Este considerat începătorul vieții monahale, datorită faptului că a renunțat la toate cele lumești și s-a retras în pustie, pentru a fi desăvârșit în Hristos. Chiar dacă Sfântul Antonie nu a fost un om învățat, el a ajuns părinte duhovnicesc pentru nenumărați cărturari ai vremii, printre ei numărându-se și Sfântul Atanasie, viitorul patriarh al Alexandriei.  

Sfântul Antonie cel Mare  

 Sfântul Antonie s-a născut în anul 250, în localitatea Koman, de lângă Hercula, Egipt. După moartea părinților săi, care aveau o situație materială deosebită, tânărul Antonie a auzit cuvântul rostit de Mântuitorul Iisus Hristos, către tânărul cel bogat, care zice: „Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi”. Cuviosul a împărțit averea cu sora lui mai mică, pe care a încredințat-o unei școli de fete, și s-a retras în pustia de lângă localitatea natală.  

În acest prim loc de pustnicie, Sfântul Antonie a învățat nevoința monahală, adică împletirea rugăciunii cu munca, de la un bătrân pustnic. După o oarecare vreme, la vârsta de 35 de ani, cuviosul se va retrage și mai în pustie, în locul numit Pispir, undeva în apropierea Mării Roși, unde se va nevoi vreme de douăzeci de ani, până în anul 306. În cele din urmă, sfântul s-a retras într-o cetate părăsită, pe Muntele Kolzim, pe malul drept al răului Nil, unde a și trecut la cele veșnice.  

Sfântul Antonie a rămas emblematic pentru orice monah sau creștin de rând în ceea ce privește lupta sa cu ispitele. Dintr-o adâncă smerenie, mai înainte de a trece la cele veșnice, el a poruncit celor doi ucenici apropiați, Macarie și Plutin, să nu descopere nimănui mormântul său, haina sa să fie trimisă Sfântului Atanasie cel Mare, iar cojocul său, episcopului Serapion.  

Sfântul Antonie cel Mare a trecut la cele veșnice în anul 356, la vârstă de 105 ani, în deșertul de pe malul drept al Nilului, după 85 de ani de nevoințe pustnicești, lăsând în urma să oștiri întregi de monahi, care i-au urmat pilda și învățăturile. Se crede că mormântul sfântului se află ascuns undeva în Mănăstirea Sfântul Antonie cel Mare din Egipt, scrie crestinortodox.ro.