Posturi de pompier și informatician vacante

 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 310 cu sediul în sat Barcea, jud. Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de pompier la Pază – PSI. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii, cu sau fără diplomă de bacalaureat; vechimea minimă în muncă – 1 an; curs calificare servant pompier sau adeverință că este în curs de absolvirea unui curs de calificare în meseria de servant pompier /agent pază /securitate; curs pregătire practică și teoretică pe linie de arme și muniții; autorizație de acces la informații clasificate nivel „Secret de serviciu” (se obține după angajare); aviz conform Art. 37, alin.(2) din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare, obținut după angajare. Solicitarea avizului de la instituțiile abilitate se face de către Directorul Executiv al UT310; neîndeplinirea condițiilor specifice prevăzute la pct. f) și g) conduc la desfacerea contractului de muncă. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

– 6 februarie 2023, ora 16 – perioada cu data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 14 februarie 2023, ora 10 – proba scrisă; 

– 16 februarie 2023, ora 10 – proba interviu. 

Informații suplimentare puteți obține la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 310 cu sediul în Sat Barcea, Comuna Barcea, extravilan, jud. Galați. Tel. 0236.820.124. 

Anunț concurs pompier. 

Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” din comuna Tudor Vladimirescu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician I S – Compartiment personal didactic auxiliar. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare, absolvirea cu diplomă de licență în domeniul postului; minim 3 ani vechime în sistemul de învățământ pe funcție didactică (didactic de predare / didactic auxiliar). 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

– 2 februarie 2023, ora 14 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 

– 10 februarie 2023, ora 9 – proba scrisă; 

– 13 februarie 2023, ora 12 – proba practică; 

– 17 februarie 2023, ora 11 – proba interviu. 

Relații suplimentare puteți obține la sediul Liceului Tehnologic „Tudor Vladimirescu” din comuna Tudor Vladimirescu, jud. Galați. Tel. 0236.828.621.  

Anunț concurs informatician.