Autobuze electrice și stații de încărcare – O nouă investiție cu fonduri nerambursabile

 

Între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei (MDLPA) și Municipiul Tecuci a fost semnat la sfârșitul lunii noiembrie 2022 un contract având ca obiect acordarea finanţării de către MDLPA pentru implementarea proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci”. În ședința Consiliului Local programată la sfârșitul acestei luni consilierii locali sunt solicitați să aprobe implementarea acestei investiții. 

„Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Dezvoltarea unui serviciu de transport public periurban și achiziţia de vehicule de transport public care îndeplinesc standarde ecologice; Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate la nivelul municipiului; Creșterea nivelului de siguranţă rutieră la nivel local, vizând soluţii digitale și ecologice de transport”, se arată în raportul de specialitate care însoțește acest proiect.   

Implementarea acestui proiect va duce la dezvoltarea unui sistem eficient de transport public, investiţia constând în: 4 autobuze electrice de capacitate mare (10 m); 4 staţii de încărcare lentă pentru autobuze electrice – la autobază; 2 staţii de încărcare rapidă pentru autobuzele electrice – pe traseu; lucrări de construcţii pentru branşarea punctelor / staţiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice; activităţi de proiectare (pentru 12 staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice, dintre care 2 staţii vor fi destinate comunei Drăgănești); cheltuieli pentru documentaţii suport şi obţinere avize, acorduri, autorizaţii.

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 13.408.288,79 lei cu TVA, din care 13.145.381,17 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile asigurate din Planul Naţional de Redresare si Rezilienţă și bugetul de stat, iar suma de 262.907,62 Iei cu TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile asigurate din bugetul local. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.